Intrarea în vigoare a Legii nr. 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

Vă informăm că Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale a fost modificată şi completată prin Legea nr. 138/2013, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 2537 mai 2013. Prin aceasta, sunt reglementate modalităţile de preluare, administrare şi păstrare a documentelor cu valoare istorică şi practică create de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, persoanele fizice autorizate, profesioniştii care îşi desfăşoară activitatea în baza unor legi speciale şi persoanele fizice.

De asemenea, normele metodologice de aplicare a legii urmează să fie elaborate şi aprobate în termen de maximum 60 de zile prin ordin al ministrului Afacerilor Interne.

(a se vedea şi Comunicatul de presă)