In Memoriam Gernot Nussbächer (22 august 1939-21 iunie 2018)

Arhivele Naționale își exprimă regretul pentru stingerea din viață a arhivistului şi istoricului Gernot Nussbächer, angajat al Arhivelor Naționale ale României în perioada 1961-2003.

A studiat Istoria la Universitatea din Cluj, între 1956 şi 1961, iar după absolvire s-a angajat la Arhivele Statului din Cluj și, de la 1 aprilie 1962, la Arhivele Statului din Brașov, unde a parcurs toate etapele unei cariere arhivistice strălucite.

A devenit în scurtă vreme specialist de neocolit în arhivistica ardeleană, îndeosebi în istoria arhivelor săseşti. Prin scrierile sale şi prin cursurile de paleografie germană ţinute pentru colegii săi arhivişti a contribuit mult la dezvoltarea practicii arhivistice şi a istoriei arhivelor româneşti. A participat la cercetări şi depistări de izvoare ale istoriei României din fostele Iugoslavia şi R. D. Germană, iar după 1990 în Germania, Austria, Elveţia, Ungaria, Canada şi S.U.A.

Lista publicațiilor lui Gernot Nussbächer este impresionantă: peste 1340 de titluri, de la lucrări personale: cărţi, broşuri, studii în reviste de specialitate, la articole scurte în periodice. O parte din contribuţiile sale ştiinţifice au fost găzduite de publicaţiile Arhivelor Naţionale.  A fost autor sau coautor la numeroase ediţii de documente medievale şi moderne, din care remarcăm diplomatarul săsesc Urkundenbuch şi ediţiile de izvoare istorice ale Braşovului. Gernot Nussbächer este recunoscut ca cel mai important cercetător al personalităţii lui Honterus, reformatorul saşilor, şi a publicat în şapte volume contribuţiile sale inedite la istoria României, îndeosebi a ţinuturilor săseşti din Transilvania, sub titlul Aus Urkunden und Chroniken / Din cronici şi hrisoave.

În anul 2004, în semn de omagiu, sub redacţia unor istorici şi arhivişti braşoveni, i-a fost dedicat un volum omagial bilingv (română şi germană) ,,In honorem Gernot Nussbächer”, la care au contribuit arhivişti şi istorici de prestigiu din România, Germania şi Ungaria.

Prin dispariţia lui Gernot Nussbächer, arhivistica românească pierde pe unul dintre cei mai proeminenţi reprezentanţi ai săi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!