Apariții în presă, 9-15 iulie 2018

Mare parte din instituţiile ilfovene nu respectă prevederile legislaţiei arhivistice. Arhive și informaţii greu accesibile

 

Reuniunea Colegiului Prefectural Ilfov, de la sfârșitul lunii iunie 2018, a analizat ”acordarea asistenței de specialitate și efectuarea controalelor la creatorii și deținătorii de documente din Ilfov”.

”Rolul primordial al Arhivelor Naționale a fost acela de a selecta dintre documentele create de către organizaţii şi persoane fizice pe cele care cuprindeau informaţii relevante din punct de vedere ştiinţific, astfel încât fiecare moment istoric şi/sau evolutiv din societatea românească să poată fi deductibil şi reconstituibil. Procesul de selectare a documentelor cu valoare ştiinţifică din totalitatea documentelor create de către o organizaţie în decursul timpului este un demers extrem de laborios şi presupune atât implicarea Arhivelor Naţionale, cât şi a fiecărei organizaţii creatoare şi deţinătoare de documente. Legislaţia arhivistică în vigoare statuează această cooperare şi precizează atribuţiile şi obligaţiile ce revin fiecărei părţi implicate. Astfel, art. 4 din Legea Arhivelor Naţionale precizează că ”persoanele fizice şi juridice, creatoare şi deţinătoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, răspund de evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor”.

 

jurnaluldeilfov.ro/mare-parte-din-institutiile-ilfovene-nu-respecta-prevederile-legislatiei-arhivistice-arhive-si-informatii-greu-accesibile/