Apel la contribuții pentru „Revista Arhivelor. Archives Review”, nr. 1-2/2016 și 1-2/2017

Colegiul de Redacție al „Revistei Arhivelor. Archives Review” pregătește apariția numerelor 1-2/2016 și 1-2/2017.
Cei interesați de publicarea de articole/studii/prezentări de arhivistică sau istorie sunt invitați să trimită materialele până la data de 1 septembrie 2018 la adresa de email revistaarhivelor@gmail.com.

 

Formatul periodicului cuprinde următoarele rubrici:
– “Archive Studies [Studii de Arhivistică]” (teorie şi practică arhivistică, prezentări de fonduri etc., atât din ţară, cât şi din străinătate);
– “Studies of History [Studii de Istorie]” (studii de istorie, indiferent de perioadă, care se bazează pe material documentar, aflat atât pe teritoriul ţării cât şi în străinătate; de asemenea, sunt acceptate şi materiale din domeniile paleografie, heraldică, sigilografie, numismatică etc.);
– “Restitutio” (publicare de documente, cuprinzând atât transcrierea textului original, cât şi traducerea sa în română/limbă de circulaţie, însoţite de un studiu introductiv);
– “Reviews, Bibliographical Notes [Recenzii, note bibliografice]” (lucrările recenzate pot fi publicate atât în ţară, cât şi în străinătate, respectând în general condiţia de a nu fi apărut cu mai mult de 5 ani înaintea publicării revistei noastre);
– “Addenda et Corrigenda” (rubrică ce încurajează dezbaterile, polemicile, permiţându-se chiar un stil jurnalistic, însă în limitele decenţei; condiţia este să se rezume, fireşte, la domeniul arhivisticii şi al istoriei);
– “Archival Studies in the World [Viata ştiinţifică]” (scurte descrieri de instituţii de Arhivă din lume, ca şi prezentări ale unor congrese, conferinţe, mese rotunde, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc., desfăşurate pe teme de arhivistică şi/sau istorie, atât în ţară, cât şi în străinătate).

 

Condiții tehnice de publicare complete: http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2017/08/RA-conditii-tehnice.pdf

 

Pagina web a revistei pentru acces direct: http://arhivelenationale.ro/site/cercetare/publicatii/?tabul=2

 

Revista este de asemenea indexata în baza de date CEEOL: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1181