Participarea Arhivelor Naționale ale României la reuniunea EBNA (European Board of National Archivists) și EAG (European Archives Group) de la Viena

În baza invitaţiei conducerii Arhivelor Statului din Austria, o delegație a Arhivelor Naționale ale României, formată din Cristian Anița (director), Alina Pavelescu (director adjunct) Gabriela Preotesi (Compartimentul Relații Internaționale) a efectuat o deplasare la Viena, în perioada 7-10 noiembrie a.c., în vederea participării la Adunarea Generală a directorilor administraţiilor naţionale de arhivă din statele membre ale Uniunii Europene (EBNA) şi la reuniunea EAG – Grupul Arhivelor Europene (European Archives Group).

 Temele abordate la reuniunea EAG în acest an au fost arhivarea electronică şi protecţia datelor personale. A fost definitivat textul EAG – Ghidul de implementare a Reglementării  UE privind protecţia datelor personale 2016/679 în domeniul arhivelor. A fost prezentat Portalul Arhivelor Europene şi rezultatele studiului Arhivele şi Datele Statistice, realizat pe baza unui chestionar aplicat tuturor arhivelor europene în prima parte a acestui an.

Directorul Arhivelor Naţionale din România, domnul Cristian Aniţa, a prezentat un scurt material referitor la legislaţia din ţara noastră în domeniul protecţiei datelor personale .

Lucrările prezentate în cadrul reuniunii EBNA au abordat tema digitizării documentelor aflate în păstrarea Arhivelor din Austria şi Ungaria, relaţia dintre administraţiile naţionale de arhivă şi creatorii de arhivă şi arhivarea corespondenţei electronice.

La finalul întâlnirii directorul Arhivelor Naţionale din România, domnul Cristian Aniţa a prezentat un scurt film de prezentare a României în perspectiva preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene  şi un material referitor la organizarea următoarei reuniuni EAG/EBNA ce va avea loc la Bucureşti, în 5-7 iunie 2019.

     Delegaţia română a participat la discuţiile pe marginea materialelor prezentate, la programul social-cultural şi s-a documentat în privinţa aspectelor organizatorice impuse de manifestare, în pregătirea desfăşurării reuniunii EBNA/EAG de la Bucureşti din iunie 2019.