Un nou inventar este accesibil la Sala de studiu a Serviciului Arhivelor Naționale Istorice Centrale

Vă aducem la cunoștință faptul că, începând cu data de 30 iulie 2019, este disponibil pentru cercetare, prin intermediul Sălii de studiu a SANIC, un nou inventar al fondului „Comitetul Central al Partidului Comunist Român – Secția Relații Externe”, cuprinzând documente create în perioada 1984-1986.