In memoriam Nicolae I. Chipurici (1 august 1932-20 septembrie 2019)

Cu adâncă tristeţe anunţăm trecerea în veșnicie, după o grea suferinţă, a profesorului Nicolae I. Chipurici, desăvârşit profesionist al Arhivelor Naţionale.

După absolvirea Facultăţii de Istorie-Filologie, secţia Istorie, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj şi un periplu de un an în învăţământ, începând cu 1 octombrie 1958 s-a aşezat în slujba Arhivelor Naţionale, fiind încadrat la Serviciul Regional al Arhivelor Statului Craiova.

La 1 ianuarie 1960 este numit în funcţia de şef al Filialei Arhivelor Statului din Turnu Severin, instituţie pe care, cu loialitate avea să o conducă până la 31 august 1995, când s-a pensionat.

 În cei 36 ani petrecuţi în Arhivele Statului, s-a preocupat constant pentru promovarea instituţiei, creşterea substanţială a bazei documentare şi, nu în ultimul rând, depunerea tuturor eforturilor pe lângă autorităţile locale şi centrale, pentru ridicarea unui local destinat Arhivelor, lucrările începute în anul 1978 fiind finalizate la sfârşitul lui august 1981.

 În paralel, a desfăşurat o bogată activitate de cercetare ştiinţifică publicând sute de studii, articole şi comunicări în periodice ca: „Revista Arhivelor”, „Arhivele Olteniei”, „Historica”, „Drobeta”, „Studii Vâlcene”, „Tribuna”, „Orizont”, „Răstimp”, etc.

De asemenea, a semnat singur şi în colaborare aproape 30 de lucrări, valorificând tezaurul arhivistic local.

Pentru zestrea istoriografică lăsată comunităţii ştiinţifice locale, i-a fost acordat Premiul de Excelenţă de către Primăria municipiului Drobeta-Turnu Severin.

Prin toate acestea, memoria Domniei Sale va rămâne vie în sufletele noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!