Participarea directorului Arhivelor Naționale ale României, dr. Cristian ANIȚA, la reuniunea EBNA (European Board of National Archivists) și EAG (European Archives Group) de la Helsinki

În baza invitaţiei conducerii Arhivelor Naționale din Finlanda, directorul Arhivelor Naționale ale României a efectuat o deplasare la Helsinki, în perioada 19-20 septembrie a.c., în vederea participării la cea de-a 27-a Reuniune EAG – Grupul Arhivelor Europene (European Archives Group) și la cea de-a 40-a Conferință a directorilor administraţiilor naţionale de arhivă din statele membre ale Uniunii Europene (EBNA).

EAG (European Archives Group – Grupul Arhivelor Europene) s-a constituit în anul 2006 pe baza Recomandării Consiliului UE din 2005 şi cuprinde experţi din cele 28 de state membre şi din cadrul organismelor UE. Grupul a stabilit în 2008 ca prioritare următoarele direcţii: arhivele şi Directiva europeană privind re-utilizarea informaţiei din sectorul public, relaţia dintre accesul direct şi cel on-line la arhive, rolul în schimbare al arhivelor electronice şi consecinţele sale asupra administraţiei şi societăţii, crearea unei reţelele europene de expertiză şi realizarea unui centru de excelenţă pentru arhiviştii europeni.

EBNA (European Board of National Archivists – Adunarea Generală a directorilor administraţiilor naţionale de arhivă din statele membre ale Uniunii Europene) este o organizaţie înfiinţată în anul 1999 şi este constituită din conducătorii Serviciilor Naționale de Arhivă ale statelor membre ale Uniunii Europene. Conferinţele EBNA se organizează bianual de către ţara care deține președinția în intervalul respectiv. Acestea au ca scop crearea unui cadru unic ce reglementează activitatea în domeniul de referinţă şi intensificarea colaborării în domeniul practicii şi teoriei arhivistice la nivel european şi al întăririi poziţiei arhivelor în statele membre.

foto familie_EBNA-EAG_Finlanda_2019
70918183_447009452689007_2156384430850048000_n
70690141_466315807300660_5382923644978593792_n
70648795_408323973160802_8699639601611931648_n