Fonduri care vor fi retrase de la cercetare prin Sala de studiu a Arhivelor Naţionale, în perioada 07 octombrie – 31 decembrie 2019

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 07 octombrie 2019 până pe 31 decembrie 2019, următoarele fonduri vor fi retrase temporar de la cercetare prin Sala de studiu a Arhivelor Naţionale, în vederea derulării activităţilor de mutare a unei părţi din arhivă:

 

Avocatura Statului

Adunarea Deputaţilor

Adunarea Electivă Legislativă a Ţării Româneşti

Asociaţia Creştină a Femeilor Române

Asociaţia Română pentru Strângerea Legăturilor cu U.R.S.S. (A.R.L.U.S.)

Breasla Muncitorilor Ospătari din Ţinutul Bucegi

Casa Construcţiilor

Casa de Retragere şi Pensiuni a Ziariştilor

Casa Regală

Casa Sănătăţii

Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului

Centrala Evreilor din România

Colecţia Plebiscite

Comitetul pentru Ajutorarea Regiunilor Secetoase

Comisia Militară Română de la Berlin

Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului

Comitetul de Asistenţă al Crucii Roşii Române din Paris

Comitetul Emigranţilor Cehoslovaci

Comunităţile evreieşti din România

Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale

Consiliul de Stat (Al. I. Cuza)

Colecţia Consiliul de Stat al RSR

Consiliul Dirigent

Consiliul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport (C.N.E.F.S.)

Curtea Superioară Administrativă

Delegatul Marelui Stat Major pe lângă Comisia Germană de Ofiţeri

Diferite Preturi şi Prefecturi din Basarabia

Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă  . Vornicia temniţelor.

Direcţia Generală a Poliţiei

Direcţia Generală a Statisticii

Direcţia Generală C.F.R.

Direcţia Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului

Direcţia Poştelor şi Telegrafelor

Divanul ad-hoc al Ţării Româneşti

Divanul Judecătoresc

Divanul Obştesc al Ţării Româneşti

Oficiul pentru Invalizi, Orfani şi Văduve de Război (I.O.V.R.)

Eforia Spitalelor Civile

Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti

Facultatea de Farmacie

Frontul Renaşterii Naţionale

Francmasoneria Română

Fundaţiile Culturale Regale

Grupul Etnic German

Guvernământul Provinciei Basarabia

Guvernământul Bucovinei

Guvernământul Cezaro – Crăiesc al Bucovinei

Inspectoratul General Administrativ. Reg.IV Bucureşti

Inspectoratul General al Instrucţiei Militare Şcolare

Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (I.R.R.C.S.)

Institutul Român din Berlin

Înalta Curte de Revizie

Înalta Curte. Secţia Civilă şi Criminală

Înaltul Divan

Liga Antirevizionistă Română

Liga pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor

Ministerul Artelor

Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice

Ministerul Cultelor şi Artelor

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Externe. Comisariatul General al Refugiaţilor din Nordul Transilvaniei

Ministerul Justiţiei

Preşedinţia Consiliului de Miniştri

Ministerul Lucrărilor Publice

Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale

Oficiul pentru Studii Sociale şi Relaţii Internaţionale de pe lângă Ministerul Muncii

Ministerul Propagandei Naţionale

Obişnuita Obştească Adunare a Ţării Româneşti

Secretariatul Statului

Senat

Serviciul Special de Informaţii

Sindicatul Artelor Frumoase

Societatea “Mărăşti”

Societatea Culturală “Timoc” a Românilor din Valea Timocului şi Dreapta Dunării

Societatea de Cultură Macedo-Română

Societatea de Ştiinţe Istorice

Societatea Naţiunilor

Societatea Naţională de Cruce Roşie a României

Societatea Studenţilor Macedo-Români de Peste Hotare

Şcoala de Arhivistică şi Paleografie

Şcoala Superioară de Documentare şi Ştiinţe Administrative sau Institutul de Ştiinţe Administrative de Stat

Teatrul Naţional Bucureşti

Tratatul de la Varşovia

Ţinutul Bucegi

Uniunea Artiştilor Plastici

Uniunea Femeilor Antifasciste din România

Uniunea Femeilor Democrate din România (U.F.D.R.)

Uniunea Oraşelor din România

Uniunea Generală a Sindicatelor din România

Vornicia din Lăuntru. Comitetul Carantinelor

Ziarul “România”

 

Vă cerem scuze pentru disconfortul creat și în cazul în care activitatea se va finaliza mai repede decât termenul estimat, vă vom informa în timp util.