Cercetare online

portalul de servicii electronice ANR

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte o administrare centralizată informatizată a serviciilor Arhivelor Naţionale către cetăţeni, cercetători şi instituţii, respectiv:

 

  • gestiunea tuturor tipurilor de documente aflate în administrarea/deţinute de Arhivele Naţionale;
  • administrarea informaţiilor din documentele de arhivă deţinute de Arhivele Naţionale;
  • extinderea accesibilităţii cetăţenilor la informaţiile din documentele de arhivă deţinute de Arhivele Naţionale, prin punerea la dispoziţie a serviciilor şi informaţiilor relevante, atât on-line, cât şi prin contact direct la sediile instituţiei;
  • îmbunătăţirea capacităţii de control şi evidenţă a documentelor electronice;
  • eficientizarea fluxului intern de activităţi prin punerea la dispoziţie a acestor servicii atât on-line, cât şi prin contact direct la sediile instituţiei;
  • îmbunătăţirea capacităţii administrative a instituţiei prin control adecvat al proceselor de interacţiune cu toate instituţiile aflate în relaţie cu Arhivele Naţionale;
  • instruirea personalului pentru utilizarea platformei informatice.

arhiva medievală a româniei

Proiectul ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale României” a fost implementat de Universitatea din București, în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Arhivele Naționale ale Norvegiei în perioada Decembrie 2014 – Octombrie 2016.

Obiectivul general al proiectului constă în digitizarea tuturor documentelor medievale anterioare anului 1600 păstrate în Arhivele Naţionale ale României, indiferent de forma de păstrare (original, copie, transumpt, rezumat) şi crearea unei baze de date accesibile online.


arhiva genealogică virtuală

În data de 26 septembrie 2017 a avut loc lansarea bazei de date „Arhiva Genealogică Virtuală”. Scopul principal al proiectului este de a crea pentru prima dată în România o bază de date accesibilă publicului, conținând în format digitizat două colecții genealogice aflate în păstrarea Arhivelor Naționale ale României, cele din București și județul Brașov. Până în prezent, nu a fost dezvoltat niciun proiect similar, care să aibă ca obiect o arhivă genealogică, fie ea publică sau privată, deși interesul publicului (atât din țară cât și din străinătate) față de acest tip de surse este în creștere în ultimii ani, conform datelor furnizate de sălile de studiu ale Arhivelor Naționale la nivel central și local.

Partenerii consorțiului de implementare au căzut de acord să selecteze pentru acest proiect pilot colecțiile arhivistice cu conținut genealogic din două regiuni istorice ale României, și anume Bucureștiul și județul Brașov, una din cele mai vechi regiuni din Transilvania medievală. În ambele cazuri, materialul genealogic este reprezentat de registre de stare civilă, atât laice, cât și ecleziastice, create în special în sec. XIX-XX. Contextul istoric și juridic al creării colecțiilor respective diferă în funcție de regiune. Dacă în cazul Bucureștiului, modelul instituțional francez este dominant, arhivele brașovene poartă marca inconfundabilă a tiparului instituțional central-european (austriac). Acest fapt permite o abordare comparativă în elaborarea arhitecturii bazei de date, ce va răspunde astfel cerințelor de digitizare a tuturor celorlalte colecții similare din arhivele românești.

Proiectul este coordonat de către Facultatea de Arhivistică a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București (contact).


fototeca online a comunismului românesc

Proiectul Fototecii online a comunismului românesc a fost demarat ca urmare a unui interes tot mai mare din partea publicului privind regimul comunist din România şi din cauza inaccesibilităţii surselor fotografice pentru perioada respectivă.

Pe 14 noiembrie 2008, Arhivele Naţionale ale României (ANR) şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) au încheiat un protocol de colaborare în vederea realizării Fototecii online a comunismului românesc, prima şi cea mai mare bază de date gratuită din România, accesibilă pe internet, cu fotografii din perioada 1945-1989, dar şi din perioada 1921-1944.


Vă punem de asemenea la dispoziție un alt instrument util în inițierea cercetărilor științifice, colecția de inventare online a Arhivelor Naționale Istorice Centrale (sau cele ale arhivelor județene).