Carieră

Arhivele Naționale organizează, pentru data de 10 octombrie 2019, concurs de recrutare  pentru  ocuparea unei  funcții publice de inspector clasa I,  grad profesional principal,  în cadrul  Biroului Comunicații și Tehnologia Informației.

Pentru mai multe detalii, click pe anunț!

Vă punem de asemenea la dispoziție modelele de formular de înscriere, adeverință și declarație.

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatul probei de selecţie a dosarelor.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul la proba scrisă.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul la interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul final.

Informaţii concurs:
Tip concurs: Promovare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 24.06.2019, ora 10:00
In cadrul concursului se desfăşoară probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină
Data de sustinere a probelor suplimentare: 21.06.2019, ora 09:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 22 mai – 10 iunie 2019, inclusiv.
Data afişării: 22.05.2019, ora 08:00

Pentru mai multe detalii, click pe anunţ!

Arhivele Naţionale organizează, pentru data de 22 mai 2019, concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de casier în cadrul Biroului Financiar-Contabilitate.

Pentru mai multe detalii, click pe anunţ!

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatul probei de selecţie a dosarelor.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la proba scrisă.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul contestaţiei.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul final.

Arhivele Naționale organizează, pentru data de 8 aprilie 2019concurs de recrutare  pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual (îngrijitor) în cadrul Serviciului Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale.

Pentru mai multe detalii, click pe anunț!

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatele probei de selecţie a dosarelor.

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatele  la proba practică.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul la proba interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul final.

Arhivele Naționale organizează, pentru data de 15 aprilie 2019concurs de recrutare  pentru  ocuparea a două funcții publice de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, în cadrul  Biroului Arhive Administrative și Culturale, respectiv Serviciului Municipiului București al Arhivelor Naționale.

Pentru mai multe detalii, click pe anunț!

Vă punem de asemenea la dispoziție modelele de formular de înscriere, adeverință și declarație.

Update: Vă punem la dispoziţie rezultatul probei de selecţie a dosarelor.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la proba scrisă.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul contestaţiei.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatele la proba interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul contestaţiei la proba interviu.

Update: Vă punem la dispoziție rezultatul final.

Se încarcă...

Furnizorii de formare profesională care doresc să se autorizeze de către Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională pentru organizarea cursurilor în calificarea de Arhivist şi Arhivar sunt obligaţi să obţină din partea Arhivelor Naţionale avizarea programei de pregătire teoretică şi practică.

În acest sens, furnizorii de formare profesională vor elabora programe de pregătire teoretică şi practică pentru calificările de Arhivist şi Arhivar, aprobate de conducerea furnizorului de formare profesională. Aceasta vor respecta în totalitate prevederile programelor cadru de pregătire teoretică şi practică, elaborate de către Arhivele Naţionale şi postate pe site-ul instituţiei (Anexa 1 şi Anexa 2 ).

Programele de pregătire teoretică şi practică, întocmite în 2 exemplare numerotate, vor fi transmise cu o adresă de înaintare, spre avizare, Arhivelor Naţionale, la adresa bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050013.

Arhivele Naţionale întocmesc Registrul de evidență a avizelor acordate pentru furnizorii de formare profesională, document cu caracter public, care poate fi consultat pe site-ul Arhivelor Naţionale.

De asemenea, precizăm faptul că furnizorii de formare profesională vor putea organiza cursuri în calificarea de Arhivist şi Arhivar doar dacă sunt autorizaţi de către Comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti care funcţionează pe lângă Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv a municipiului Bucureşti, subordonate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Aceste comisii vor ţine şi o evidenţă a furnizorilor autorizaţi prin Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor.

Persoana de contact Alina Constantinescu, 021.303.70.80, int. 15772.

Pentru informații privind documentele necesare pentru avizarea personalului desemnat cu activitatea de arhivă, conform prevederilor art. 31 alin (2) din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată click aici!