Colaborare instituțională

NOUTĂȚI:

 

În baza invitaţiei conducerii Arhivelor Naţionale din Bulgaria, o delegaţie condusă de directorul Arhivelor Naţionale ale României a efectuat o deplasare la Sofia, în perioada 3 – 6 iunie 2018, în vederea participării la Adunarea Generală a directorilor administraţiilor naţionale de arhivă din statele membre ale Uniunii Europene, EBNA şi la reuniunea EAG – Grupul Arhivelor Europene (European Archives Group).

European Board of National Archivists (EBNA), Comisia Europeană a Arhiviștilor Naționali a fost înfiinţată în anul 1999 şi este constituită din conducătorii Serviciilor Naționale de Arhivă ale statelor membre ale Uniunii Europene. Acestea au ca scop crearea unui cadru unic ce reglementează activitatea în domeniul de referinţă şi intensificarea colaborării în domeniul practicii şi teoriei arhivistice la nivel european şi al întăririi poziţiei arhivelor în statele membre. Lucrările prezentate în cadrul întâlnirii de la Sofia au fost:

–           Procesarea datelor personale în scop arhivistic în lumina  Regulamentului (EU) 2016/679 (GDPR) – Dr. Tzvetoslav Mitev,  Agenţia Arhivelor Statului din Bulgaria

–          Procesul de digitalizare în cadrul Arhivelor  Statului din Albania – Dr. Ardit Bido, Arhivele  Statului din Albania

–          Prezentarea dezvoltării istorice şi problemele politice din Balcani – Prof. Ivan Ilchev

–          Restaurarea documentelor de arhivă pe hârtie – o misiune a viitorului) – Gergana Antonova, Dimitar Popov, Agenţia Arhivelor Statului din Bulgaria

 

European Archives Group (EAG) – Grupul Arhivelor Europene. EAG s-a constituit în anul 2006 pe baza Recomandării Consiliului UE din 2005 şi cuprinde experţi din cele 28 de state membre şi din cadrul organismelor UE. Arhivele Naţionale ale României au fost invitate să participe din anul 2006 la reuniunile EAG, având iniţial statutul de invitat, apoi, din anul 2007, de membru în cadrul acestui grup. Grupul a stabilit în 2008 ca prioritare următoarele direcţii: arhivele şi Directiva europeană privind reutilizarea informaţiei din sectorul public, relaţia dintre accesul direct şi cel on-line la arhive, rolul în schimbare al arhivelor electronice şi consecinţele sale asupra administraţiei şi societăţii, crearea unei reţele europene de expertiză şi realizarea unui centru de excelenţă pentru arhiviştii europeni.

Temele abordate în acest an au fost arhivarea electronică şi protecţia datelor personale. A fost definitivat textul EAG – Ghidul de implementare a Reglementării  UE privind protecţia datelor personale 2016/679 în domeniul arhivelor.

Reuniunile EBNA/EAG se organizează bianual de către ţara care deține președinția în intervalul respectiv. Astfel,  întrucât, în perioada 5-7 iunie 2019, Arhivele Naţionale ale României vor organiza, la Bucureşti, acest eveniment, scopul participării delegaţiei instituţiei noastre la reuniunea de la Sofia a fost şi de se familiariza cu modul de organizare a acestui eveniment.

 

În data de 22 martie 2018, la Cercul Militar Național, în sala „Ștefan cel Mare”, s-a desfășurat Simpozionul „1918 – De la Chișinău la Alba Iulia”, organizat de Arhivele Militare Naționale Române.
Arhivele Naționale ale României au fost reprezentate de dr. Ioan Drăgan, director, și dr. Valentin Ioan Fușcan, care a prezentat un studiu referitor la ecourile pe care le-au avut în rândul Aliaților încheierea de către România a Păcii de la București din 24 aprilie/7 mai 1918.

 

2018 martie 22 simpozion cercul militar (3)
2018 martie 22 simpozion cercul militar (4)
2018 martie 22 simpozion cercul militar (2)
2018 martie 22 simpozion cercul militar (1)

O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților, condusă de către domnul Căprar Dorel-Gheorghe, a efectuat o vizită de informare la Arhivele Naționale, în data de 06 martie 2018.

În cadrul întâlnirii, au fost discutate principalele aspecte ale activității Arhivelor Naționale și posibilitățile Comisiei de a veni în sprijinul instituției, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în Strategia Arhivelor Naționale 2015-2021.

 

DSC_0020
DSC_0004

Luni, 5 martie 2018, la sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut loc semnarea acordului de colaborare între Camera bucureşteană şi Arhivele Naționale ale României (ANR).

Cele două părţi vor coopera în vederea organizării de evenimente și redactării unor lucrări cu caracter științific și a unor albume de fotografie. Seria de evenimente va fi deschisă de o expoziție de documente și fotografii aflate în administrarea Arhivelor Naționale, organizată la Palatul Camerei bucureștene. Pentru comunicatul de presă emis, click aici!

 

În data de 16 ianuarie 2018, directorul Arhivelor Naționale, dr. Ioan Drăgan, a primit la sediul central al instituției pe Excelența Sa, Dl. Ilir Tepelena, Ambasadorul Republicii Albania în România.

Cu această ocazie au fost analizate posibilitățile de cooperare între administrațiile naționale de arhivă din cele două state, precum și între Arhivele Naționale ale României și Ambasada Republicii Albania.  Au fost evocate momentele istorice de apropiere dintre popoarele român și albanez, care oferă prilejul unor explorări fructuoase ale tezaurului arhivistic din cele două țări, în interes reciproc.

 

2017 ianuarie 17 vizita Amb Albania
2017 ianuarie 17 vizita Amb Albania2

 

 

Se încarcă...

 

PARTENERIATE