Organizare

Pentru accesarea organigramei Aparatului Propriu al ANR, click aici!
Pentru organigrama structurilor (servicii/birouri) teritoriale, click aici!

Vă informăm că Regulamentul de organizare și funcționare a Arhivelor Naționale a fost publicat în „Monitorul Oficial”, anul 183 (XXVII), nr. 9 bis din 7 ianuarie 2015.

aparat central

În coordonarea Directorului Arhivelor Naţionale:

Serviciul Control, Analiză, Sinteză şi Politici Publice [e-mail: control@arhivelenationale.ro; şef serviciu: Georgeta ANGHEL]

Biroul Resurse Umane [e-mail: resurseumane@arhivelenationale.ro; şef birou: împuternicit Livia Maria MILOŞESCU]

Biroul Financiar-Contabilitate [e-mail: financiar@arhivelenationale.ro; şef birou: Mihaela POPA]

Biroul Documentare, Publicaţii şi Activităţi Ştiinţifice [e-mail: revistaarhivelor@gmail.com, publicatii@arhivelenationale.ro, revista.arhivelor@arhivelenationale.ro, biblioteca.anr@arhivelenationale.ro; şef birou: Dr. Şerban MARIN]

Biroul Secretariat, Comunicare şi Relaţii Internaţionale [e-mail: secretariat@arhivelenationale.ro, imagine@arhivelenationale.ro, relatiiinternationale@arhivelenationale.ro; şef birou: Ionel SECĂREANU]

- Biroul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei [e-mail: bcti@arhivelenationale.ro]

Compartimentul Juridic [e-mail: juridic@arhivelenationale.ro; coordonator: Ioana-Issabela DUMITRESCU]

- Compartimentul Planificare Reacţii pentru Situaţii de Urgenţă [e-mail: situatiideurgenta@arhivelenationale.ro; coordonator: Valentin AXENIE]

 

În coordonarea Directorului adjunct al Arhivelor Naţionale:

Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale [e-mail: sanic@arhivelenationale.ro; şef serviciu: împuternicit Dr. Liviu-Daniel GRIGORESCU]:

Biroul Arhive Medievale, Fonduri Personale şi Colecţii [e-mail: arhivemedievale@arhivelenationale.ro; şef birou: Claudiu-Victor TURCITU]

Biroul Arhive Administrative şi Culturale [e-mail: arhiveadministrative@arhivelenationale.ro; șef birou: împuternicit Dr. Mirela COMĂNESCU]

Biroul Arhive Economice [e-mail: arhiveeconomice@arhivelenationale.ro; şef birou: Mihaela VIŞAN]

Biroul Arhive Tehnice şi de Înregistrare [e-mail: arhivetehnice@arhivelenationale.ro; şef birou: Ştefania GRIGORIE]

Biroul Arhive Contemporane [e-mail: arhivecontemporane@arhivelenationale.ro; şef birou: împuternicit Marius-Claudiu DINCĂ ]

Biroul Relaţii cu Publicul [e-mail: relatiicupublicul@arhivelenationale.ro; şef birou: Rodica NEAGU]

Sala de Studiu [e-mail: saladestudiu@arhivelenationale.ro; coordonator: Claudiu-Victor TURCITU]

Serviciul Logistică, Microfilmare de asigurare, Conservarea şi Restaurarea Documentelor [e-mail: logistica@arhivelenationale.ro; şef serviciu: împuternicit Gabriela DUMITRACHE]

- Biroul Conservare-Restaurare [e-mail: restaurareconservare@arhivelenationale.ro; şef birou: Gabriela DUMITRACHE]

- Biroul Tehnic-Administrativ [e-mail: tehnic@arhivelenationale.ro; șef birou: Genoveva SANDU]

- Compartimentul Achiziţii Publice [e-mail: achizitii@arhivelenationale.ro; coordonator compartiment: Aurelia FLORESCU]

- Compartimentul Microfilmare de Asigurare [e-mail: microfilmare@arhivelenationale.ro; coordonator: Liliana DANĂ]

- Structura de Securitate [e-mail: structuradesecuritate@arhivelenationale.ro; coordonator compartiment: Angelica TĂRÂŢĂ-SFETCU ]

Structuri subordonate
În teritoriu, Arhivele Naţionale ale României îşi exercită atribuţiile prevăzute de lege prin cele 42 de structuri teritoriale (servicii/birouri). Click aici pentru a intra în pagina destinată arhivelor judeţene.