Biroul Documentare, Publicaţii şi Activităţi Ştiinţifice

Dr. Şerban MARIN – șef birou (interior 15766; telefon direct: 021/ 313 06 21)