Biroul Arhive Administrative şi Culturale

Componența biroului:

 

Şef birou: (împuternicit) Dr. Mirela Comănescu (interior 15767)

– dr. Ioana GRIGORIE (interior 15789)
– Cornelia TANE (interior 15789)
– Oana BARBĂLATĂ (interior 15789)
– Petra COCOR (interior 15789)
– Monica-Ioana CUCU (interior 15790)
– Georgiana CÂRSTOIU (interior 15790)
– Claudia GRIGORAȘ (interior 15790)
– Georgeta Daniela DRAGNE (interior 15789)
– Lucreția SAVU (interior 15789)
– Niculina STOICA (interior 15789)
– Lenuța IOANA (interior 15789)

 

Adresa: Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti
Tel./Fax: 021.313 06 21
Tel: centrală 021/303 70 80 – int. 10385; 10386; 10387; 021/312 67 17
E-mail: arhiveadministrative@arhivelenationale.ro


Biroul Arhive Administrative şi Culturale, până de curând (august 2011) parte componentă a Serviciului Arhive Naţionale Istorice Centrale, structură subordonată Arhivelor Naţionale-Aparat Central, a fost organizat în forma în care se găseşte astăzi în anul 1992, când a fost separat de Serviciul Arhive Feudale, Personale şi Colecţii (în prezent, Biroul Arhive Medievale, Fonduri Personale şi Colecţii).
În prezent, începând de la 1 august 2011, Biroul Arhive Administrative şi Culturale include şi Compartimentul Sala de studiu.
În spaţiile de depozitare ale biroului, se păstrează un număr însemnat de fonduri şi colecţii create de către instituţiile administrative şi culturale de stat, însumând o cantitate totală de 14.290 m.l. de documente. Dintre acestea, 12.690 m.l. reprezintă documente aparţinând Fondului Arhivistic Naţional iar 1.600 m.l. constituie arhivă cu valoare practică.
Din punct de vedere statistic, această cantitate reprezintă 22% din volumul de documente aflate în administrarea Aparatului Propriu al Arhivelor Naţionale şi 5% din Fondul Arhivistic Naţional.
Materialul documentar deţinut de Biroul Arhive Administrative şi Culturale se află în diverse stadii de prelucrare, cea mai mare parte a fondurilor şi colecţiilor fiind date în cercetare prin intemediul Sălii de Studiu a Arhivelor Naţionale.
Majoritatea documentelor sunt scrise în limba română cu caractere latine. Pe lângă acestea se regăsesc şi documente scrise în diferite limbi străine şi paleografii.
În depozitele biroului, sunt păstrate o serie de acte reprezentative pentru istoria României, dintre care amintim:
– Actul unirii Basarabiei cu România, votat de Sfatul Ţării la 27 martie 1918;
– Constituţia României din anul 1923;
– Constituţia României din anul 1938;
– Actul de abdicare a regelui Mihai;
– Înţelegerea dintre regina Victoria a Angliei şi regele Carol I cu privire la căsătoria principelui Ferdinand cu principesa Maria de Edinburg.
– Jurnalele Reginei Maria etc.

Atribuţiile Biroului Arhive Administrative şi Culturale cuprind un spectru larg de activităţi, între care:
– prelucrarea arhivistică a documentelor;
– acordarea asistenţei de specialitate la creatorii şi deţinătorii de documente la nivel central;
– deservirea Sălii de Studiu;
– rezolvarea cererilor şi petiţiilor primite prin intermediul Biroului Relaţii cu Publicul şi al Secretariatului;
– realizarea de transcrieri şi traduceri de documente;
– elaborarea de instrumente ştiinţifice de evidenţă (inventare);
– elaborarea de propuneri şi observaţii privind o serie de acte normative care reglementează activitatea Arhivelor Naţionale;
De asemenea, prin personal, biroul asigură componenţa unor comisii şi grupuri de lucru ale Arhivelor Naţionale şi lectori pentru Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică.
Pe lângă aceste atribuţii, în colaborare cu alte structuri ale instituţiei (în principal, cu Biroul Documentare, Publicaţii şi Activităţi Ştiinţifice), personalul biroului participă şi la alte activităţi precum:
– organizarea de activităţi cultural-educative şi expoziţii de documente;
– participarea la manifestări cultural-ştiinţifice;
O parte din personalul biroului activează în cadrul unor comisii de specialitate (Comisia de Selecţionare, Comisia de Avizare a Inventarelor, Comisia de Achiziţii) şi grupuri de lucru ale Arhivelor Naţionale. De asemenea, specialişti din cadrul Biroului Arhive Administrative şi Culturale sunt lectori la Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică.
Colectivul de lucru al serviciului este format din 43 de persoane, funcţionari publici şi personal contractual, în majoritate cu studii de specialitate, de scurtă sau lungă durată. În cadrul activităţilor desfăşurate de aceştia, o importanţă deosebită este acordată perfecţionării şi pregătirii continue.