Biroul Arhive Contemporane

DINCĂ Marius – Claudiu – Împuternicit șef Birou (interior 12723)


Istoric, activitate, atribuţii, fonduri şi colecţii:

Serviciul Arhive Contemporane îşi desfăşoară activitatea sub această denumire din anul 2000, când Biroul Arhive Contemporane, din cadrul Serviciului Arhive Administrative şi Culturale, a fost transformat în serviciu.
Constituit în anul 1992, structura avea atribuţii în prelucrarea arhivistică a documentelor create de fostele structuri comuniste, care-şi încheiaseră activitatea în urma evenimentelor din decembrie 1989, devenind fonduri închise.
De la începutul constituirii sale, Biroul Arhive Contemporane a preluat documentele deţinute, în special, de Ministerul Apărării Naţionale, care le preluase în condiţiile istorice ale lui decembrie 1989, documente transferate apoi către Arhivele Naţionale.
Arhivele Naţionale au preluat de la alţi deţinători şi documente create de fostul Comitet Central al Uniunii Tineretului Comunist, fostul UASCR, Muzeul de Istorie a Partidului Comunist Român, Academia de Ştiinţe Social Politice, Institutul de Ştiinţe Istorice şi Social-Politice.
După crearea cadrului legislativ, respectiv după adoptarea Legii 16/1996 – Legea Arhivelor – s-a continuat preluarea documentelor de la Ministerul Apărării Naţionale, aflate în custodie până în anul 2000 la unitatea Militară din Piteşti, preluate de Serviciul Arhive Contemporane şi depozitate la Unitatea militară din Clinceni, apoi transportate la Depozitul “SAD” şi în anul 2004 la Depozitul „Văcăreşti”.
Mutarea documentelor create de fostul Comitet Central al Partidului Comunist Român (inclusiv fosta Arhivă Istorică a Comitetului Central al Partidului Comunist), de la o locaţie la alta, s-a realizat din cauza faptului că Arhivele Naţionale nu au dispus de spaţiul necesar de depozitare pentru o cantitate atât de mare, aproximativ 5000 metri liniari de documente.
Printre atribuţiile Biroul Arhive Contemporane se numără următoarele:
a) administrează fondurile şi colecţiile pe care le deţine asigurând integritatea, securitatea, păstrarea şi conservarea acestora;
b) efectuează ordonarea, inventarierea, selecţionarea fondurilor şi colecţiilor deţinute;
c) întocmeşte şi actualizează evidenţa fondurilor şi colecţiilor arhivistice din depozitele proprii;
d) pregăteşte documentele din fondurile şi colecţiile ce urmează a fi microfilmate, fotocopiate şi xerografiate pentru asigurare şi pentru alte scopuri;
e) acordă asistenţă de specialitate, verifică prin controale de fond şi tematice activitatea de constituire a arhivei, ordonarea, inventarierea, selecţionarea şi păstrarea documentelor create şi deţinute de persoane juridice din aria de competenţă; propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi aplică sancţiuni creatorilor şi deţinătorilor de documente care încalcă prevederile legale;
f) preia de la ministere şi instituţii documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în scopul îmbogăţirii bazei documentar – ştiinţifice;
g) cercetează fondurile şi colecţiile pe care le administrează, elaborează instrumente de informare ştiinţifică şi participă la activitatea editorială şi la acţiunile organizate de Arhivele Naţionale;
h) pregăteşte şi pune la dispoziţia cercetătorilor documentele solicitate prin Sala de studiu;
i) cercetează documentele în vederea rezolvării cererilor adresate Arhivelor Naţionale de persoane juridice şi fizice, pentru eliberarea de certificate, extrase şi copii după documentele deţinute.
În concluzie, Biroul Arhive Contemporane administrează fondurile şi colecţiile pe care le deţine, asigurând integritatea, securitatea, păstrarea, conservarea, cercetarea şi valorificarea acestora.
Biroul Arhive Contemporane a început prelucrarea arhivistică a documentelor încă din anul 1997, când a predat Sala de studiu a Arhivelor Naţionale primul inventar al documentelor create de fostul Comitet Central al Partidului Comunist Român, anii 1921-1965, partea structurală Cancelarie.
Până la finele anului 2007 au fost prelucrate de către angajaţii BAC aproximativ 1.000 m.l., reprezentând cca. 53.000 unităţi arhivistice.
Biroul Arhive Contemporane deţine un număr de 264 fonduri şi colecţii arhivistice, dintre care menţionăm: Fondul Comitetul Central al Partidului Comunist Român – Secţiile: Cancelarie, Relaţii Externe, Economică, Organizatorică, Cadre, Propagandă şi Agitaţie, Gospodăria de Partid, Agrară, Cabinetul 1 – Nicolae Ceauşescu, Cabinetul 2 – Elena Ceauşescu, Cabinetul Ion Dincă, Cabinetul Naş Leon, Albume foto; precum şi Fonduri şi Colecţii arhivistice aparţinând arhivei istorice a C.C. al P.C.R.- Uniunea Tineretului Socialist Democrat, Uniunea de Repatriere Ruso-Ucrainiană din România, Comitetul Democrat Evreesc, Partidul Social Democrat, Dosare ale luptătorilor antifascişti întocmit de Ministerul de Interne, Grupul Avocaţilor Democraţi, Comitetul Antirăzboinic din România etc.. De asemenea şi alte Fonduri şi Colecţii: Întreprinderea de Comerţ Exterior Dunărea, Colecţia Gheorghe Gheorghi-Dej, Academia de Ştiinţe Social Politice, Consiliul de Ministri(în prelucrare arhivistică), Institutul de Ştiinţe Istorice şi Social Politice – fototecă. Dintre acestea o mare parte se află deja în circuitul ştiinţific, urmând ca odată cu încheierea prelucrării arhivistice, şi celelalte fonduri sau fragmente de fond să fie disponibile pentru cercetare.
Documentele prelucrate au stat la baza editării unor volume de documente, realizate de Arhivele Naţionale sau în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Externe. În acest sens trebuie menţionate volumele de documente: România. Viaţa politică în documente.(4 vol.-1945, 1946, 1947, 1950), Stenogramele şedinţelor conducerii Partidului Comunist Român din anii 1944 până în anul 1945, Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi Secretariatului Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român (4 vol.:1948-1952), Relaţiile româno-chineze. 1880-1974.
Biroul Arhive Contemporane a pus la dispoziţia Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste în România documentele necesare elaborării Raportului Final, prezentat de Preşedintele României în Parlament la 18 decembrie 2006.

Până la sfârşitul anului, colectivul acestei structuri şi-a planificat, printre altele, finalizarea inventarelor şi punerea în circuitul ştiinţific a documentelor aparţinând Fondurilor Academia de Ştiinţe Social-Politice – Secţiile Psihologie şi Pedagogie, respectiv Filosofie-Logică anii extremi 1970-1978, precum şi I.S.I.S.P. – Fototeca Portrete – circa 1800 fotografii.
Din păcate, Biroul Arhive Contemporane se confruntă, la fel ca şi alte structuri ale Arhivelor Naţionale, cu o serie de dificultăţi precum lipsa unor spaţii corespunzătoare pentru depozitarea şi prelucrarea documentelor deţinute şi numărul redus de personal încadrat, în comparaţie cu schema de organizare (50%), ceea ce impietează, mai ales din punct de vedere cantitativ, asupra performanţelor aşteptate de conducerea instituţiei şi de societate.
Conducerea Biroului Arhive Contemporane a fost exercitată de-a lungul existenţei sale de: Veronica Iliescu (1992-1997), Camelia Moraru (1997-2008), Marius-Claudiu Dincă (2008-2009, împuternicit), Gabriel Catalan (2009-2010, împuternicit), Daniela-Florentina Dragomir (2010-2011, împuternicit), Liviu-Daniel Grigorescu (2011-2013), Bianca Beatris Mărmureanu (2013-2019).