Botoșani

CONTACT

Şef serviciu (împuternicit): Rodica CRĂCANĂ
Adresa: Botoşani, Str. Col. V. Tomoroveanu Nr. 9, cod 710076, jud. Botoşani
Telefon: 0231/584047
Fax: 0231/507309
E-mail: botosani@arhivelenationale.ro
Program Sala de studiu: Luni-Miercuri: 8.30-15.30
E-mail Sala de studiu: salastudiu.botosani@arhivelenationale.ro
Program Relaţii cu publicul: Luni-Miercuri: 8.30-16.30, Joi: 8.30-17.00, Vineri: 8.30-13.00
Audienţe şef serviciu: Luni, Joi: 10.00-13.00


NOUTĂȚI
Niciun articol găsit.

LISTA FONDURILOR ȘI COLECȚIILOR DATE ÎN CERCETARE DE CĂTRE SERVICIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL ARHIVELOR NAȚIONALE-2020


Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare de către serviciul judeţean Botoșani – 2017

INVENTARE ONLINE
Avocatura Statului Botosani (1925-1953) noiembrie 14, 2017
Casa Agronomului Botosani (1968-1981) noiembrie 14, 2017
Colecţia De Manuscrise Cărţi (sec XVII-XX) noiembrie 14, 2017
Comitetul Provizoriu Al Judetului Botosani (1949-1950) noiembrie 14, 2017
Comunitatea Evreilor Darabani 1944-1951 noiembrie 14, 2017
Comunitatea Evreilor Saveni (1935-1948) noiembrie 14, 2017
Comunitatea Evreilor Ştefăneşti (1945-1949) noiembrie 14, 2017
Dombrovschi (fond Familial) (1824-1956) noiembrie 14, 2017
Gospodăria Agricolă Colectivă Borolea-Hăneşti (1964-1967) noiembrie 14, 2017
Gospodăria Agricolă Colectivă Mihălăşeni (1950-1962) noiembrie 14, 2017
Gospodăria Agricolă De Stat Gulioaia-Socrujeni (1958-1966) noiembrie 14, 2017
Gospodăria Agricolă De Stat Ripiceni (1962-1967) noiembrie 14, 2017
Gospodăria Agricolă De Stat Todireni (1956-1967) noiembrie 14, 2017
Mănăstirea Gorovei (1835-1944) noiembrie 14, 2017
Manea (fond Familial) (1861-1896) noiembrie 14, 2017
Niculau Eugen G (fond Personal) noiembrie 14, 2017
Parohia Bisericii Uspenia (1839-1940) noiembrie 14, 2017
Perieţeanu (fiond Familial) (1882-1956) noiembrie 14, 2017
Pretura Plasei Herţa (1919-1947) noiembrie 14, 2017
Primăria Comunei Drăguşeni (1941-1950) noiembrie 14, 2017
Primăria Comunei Havârna (1916-1950) noiembrie 14, 2017
Şcoala Cu Clasele I-IV Moiseni (1953-1988) noiembrie 14, 2017
Şcoala Generală Codreni (1902-1980) noiembrie 14, 2017
Şcoala Generală Cu Clasele I-VIII Băiceni (1908-1982) noiembrie 14, 2017
Şcoala Generală Cu Clasele I-VIII Orăşeni-Deal (1945-1982) noiembrie 14, 2017
Şcoala Generală Cu Clasele I-VIII Orăşeni-Vale (1934-1979) noiembrie 14, 2017
Şcoala Generală Curteşti (1940-1979) noiembrie 14, 2017
Şcoala Generală Mănăstirea Doamnei (1943-1088) noiembrie 14, 2017
Şcoala Generală Mileanca (1887-1980) noiembrie 14, 2017
Şcoala Generală Scutari (1928-1976) noiembrie 14, 2017
Şcoala Generală Seliştea (1934-1976) noiembrie 14, 2017
Şcoala Primară Agafton (1931-1976) noiembrie 14, 2017
Şcoala Primară Mixtă Mihăileni (1940-1948) noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Comunei Prăjeni (1956-1967) noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Raionului Darabani (1950-1960) noiembrie 14, 2017
Societatea “Crucea Roşie” A RPR - Filialele Botoşani şi Dorohoi (1948-1950) noiembrie 14, 2017
Sofian (fond Familial) (1822-1942) noiembrie 14, 2017
Sovromconstructie (Regionala Botosani) 1949-1953 noiembrie 14, 2017

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

Serviciul Judeţean Botoşani al Arhivelor Naţionale este o instituţie publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor care în baza prevederilor Legii 16/1996 – legea Arhivelor Naţionale – administrează Fondul Arhivistic Naţional la nivelul judeţului Botoşani, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile specifice de arhivă la toţi creatorii şi deţinătorii de arhivă, activităţi care constau în evidenţa, selecţionarea şi valorificarea informaţiilor documentare.

Înfiinţată iniţial ca Secţie Regională a Arhivelor Statului în baza deciziei 278 din 5.06.1951 a M.A.I. – aceasta avea ca rază de competenţă teritorială o mare parte a fostelor judeţe Botoşani şi Dorohoi, iar din 1968 se transformă în Filiala Arhivelor Statului judeţului Botoşani care funcţionează sub această denumire până în anul 1996 când se va denumi Direcţia Judeţeană Botoşani a Arhivelor Naţionale.

Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.

Serviciul Judeţean Botoşani al Arhivelor Naţionale deţine în depozitele proprii peste 4500 m.l. poliţă raft asigurând atât păstrarea documentelor în condiţii corespunzătoare, cât şi valorificarea informaţiilor documentare din punct de vedere practic concretizată prin eliberarea de copii sau extrase după documente de stare civilă şi de şcolarizare sau după cele care atestă vechimea în câmpul muncii, sau restabilesc drepturile patrimoniale în conformitate cu legile aflate azi în vigoare.

La nivelul Direcţiei Judeţene Botoşani a Arhivelor Naţionale se asigură şi valorificarea din punct de vedere ştiinţific a informaţiilor documentare puse la dispoziţia cercetătorilor (istorici, cadre didactice, studenţi sau alte categorii) prin intermediul sălii de studiu. Totodată aceştia au acces la publicaţiile de specialitate din bogata bibliotecă documentară care cuprinde 24.000 titluri.

De asemenea Direcţia Judeţeană Botoşani a Arhivelor Naţionale participă activ alături de instituţiile de specialitate judeţene la viaţa ştiinţifică şi culturală a oraşului şi judeţului Botoşani prin organizarea de expoziţii, simpozioane, colocvii , prezentări de expuneri sau prin publicarea de studii şi articole. Se asigură astfel cunoaşterea de către un public cât mai larg a tezaurului documentar arhivistic pe care aceasta îl deţine – începând cu cel mai vechi document original datat 1598 şi continuând cu cele emise de-a lungul timpului – asigurând, astfel, cronologic studierea istoriei acestor meleaguri până în zilele noastre.

Filiala Judeţeană Botoşani a Arhivelor Naţionale îşi are sediul începând cu anul 1991 în strada Col. V. Tomoroveanu nr. 9 care oferă atât condiţii de păstrare şi conservare conform normelor legale aflate în vigoare, organizate în 850 de fonduri şi colecţii arhivistice, cât şi posibilităţi pentru noi preluări cel puţin pentru câţiva ani.

Pornind de la faptul că menirea arhivelor este aceea de a prelua şi de a salva documentele pentru a le transmite drept zestre spirituală generaţiilor care vor urma, activităţile de preluarea documentelor create de instituţiile locale ale administraţiei de stat, de instituţiile şcolare şi cele ale agenţilor economici care-şi încetează activitatea sunt în derulare şi vor continua şi în anii următori. Concomitent cu operaţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor din depozitele proprii, arhiviştii botoşăneni au obţinut rezultate meritorii şi în activităţile de valorificare ştiinţifică a
informaţiilor documentare.

O altă latură importantă care a sporit rolul social al arhivelor şi care după 1990 a capatat noi valenţe este cercetarea documentelor în scopuri practice pentru a da curs solicitărilor adresate instituţiei în vederea obţinerii unor copii după unele documente care să poată contribui la redobândirea fie a unor drepturi patrimoniale, fie la reconstituirea proprietăţilor, fie pentru atestarea şcolarităţii sau a vechimii în câmpul muncii; acestea din urmă sunt în numar majoritar, mai ales ca urmare a recalculării pensiilor conform O.G. 4/2005.În prezent activitatea Arhivelor Naţionale din România este reglementată de Legea 16/1996, modificată şi completată prin Legea 358/2002 şi H.G. 51/2003.