Brașov

CONTACT

Șef serviciu: Dr. Bogdan-Florin POPOVICI
Adresa: Str. Gh. Bariţiu 34, Braşov, cod 500025, jud. Braşov
Telefon: 0268/475256
Fax: 0268/478742
E-mail: brasov@arhivelenationale.ro
Website: www.arhivelenationale-brasov.ro
Program Sala de studiu: Marți: 11.00-15.30, Miercuri: 8.30-15.30, Joi: 10.00-18.30
E-mail Sala de studiu: salastudiu.brasov@arhivelenationale.ro;
Program Relaţii cu publicul: Luni-Miercuri: 8.30-14.00; Joi: 10.00-18.30;
Audienţe şef serviciu: Luni, Joi: 13.30-15.30

Programarea audiențelor are loc la numărul de telefon 0268/475256 sau la ghișeul de relații cu publicul.


NOUTĂȚI

Semnalăm apariţia Dicţionarului englez-român de termeni arhivistici, sub semnătura lui Bogdan-Florin Popovici (SJAN Braşov) şi apărută la Editura Suvenir din Braşov.

În cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Fundației Culturale ”Magazin Istoric” din data de 29 aprilie 2013, i-a fost acordat șefului SJAN Brașov, Bogdan-Florin Popovici, premiul ”I. C. Filitti” pentru lucrarea Legendele Țării Bârsei, elaborată în colaborare cu Nicolae Pepene, directorul Direcției de Cultură din cadrul Primăriei Râșnov.

SJAN Braşov vă invită să vizionaţi expoziţia documentară intitulată „Crâmpeie din trecutul învăţământului braşovean”, al cărei vernisaj are loc în ziua de miercuri, 31 octombrie 2012, de la ora 12.30
Expoziţia urmează să fie deschisă în perioada 31 octombrie-2 noiembrie 2012, la sediul SJAN Braşov.


LISTA FONDURILOR ŞI COLECŢIILOR DATE ÎN CERCETARE DE CĂTRE SERVICIUL JUDEŢEAN Brașov

INVENTARE ONLINE
Breasla Blănarilor Din Braşov (Corporaţia) (1420-1905) (inventar Nr 176) noiembrie 6, 2017
Breasla Blănarilor Din Saschiz (1539-1943) (inventar Nr 430) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Albuleţ Constantin (1898) (inventar Nr 500) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Anticariatul Ardealul (1655-1934) (inventar Nr 490) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Barbuceanu N (1896-1934) (inventar Nr 505) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Beldiman A (1866-1917) (inventar Nr 398) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Bîrseanu Andrei (1900) (inventar Nr 400) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Borgovan Nicolae (1848-1931) (inventar Nr 494) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Branişte Valeriu (1922-1924) (inventar Nr 512) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Cetăţeanu Ion I (1852-1859) (inventar Nr 510) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Ciornei Gabriela (1892-1912) (inventar Nr 492) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Demetrescu I (1905) (inventar Nr 493) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Dogariu (1848-1935) (inventar Nr 395) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Liga Culturală-Braşov (1892-1929) (inventar Nr 491) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Liţu Emil (inventar Nr 508) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Mărculescu Ef (1823-1933) (inventar Nr 400) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Oniţiu Virgil (1902-1917) (inventar Nr 392) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Rebreanu Liviu (Ion Colan) (1936) (inventar Nr 497) noiembrie 6, 2017
Colecţia De Documente A Bibliotecii Astra Braşov Donaţia Savu Ilie (1843-1861) (inventar Nr 496) noiembrie 6, 2017
Primăria Oraşului Braşov Actele Magistratului Braşov Vol II (1692-1708) (inventar Nr 532) noiembrie 6, 2017
Primăria Oraşului Braşov Privilegii Vol I (1353-1531) (nr Inventar 515) noiembrie 6, 2017
Primăria Oraşului Braşov Privilegii Vol II (1531-1910) (nr Inventar 546) noiembrie 6, 2017
Primăria Oraşului Predeal (1929-1950) (inventar Nr 649) noiembrie 6, 2017
Primăria Rupea (1921-1950) (inventar Nr 378) noiembrie 6, 2017
Tehiul Croitorilor Români Din Braşov (1756-1869) (inventar Nr 190) noiembrie 6, 2017

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

Serviciul Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale este o instituţie publica din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, care în baza Legii Arhivelor Nationale Nr. 16/1996 administrează Fondul Arhivistic Naţional pe teritoriul judeţului Braşov. Aceasta înseamnă că Arhivele Naţionale Braşov coordonează, îndrumă şi controlează activităţile specifice de arhivă la toţi creatorii şi deţinătorii de arhivă, cum sunt constituirea, evidenţa, selecţionarea şi valorificarea documentelor din arhive.

Fiind la rândul său un mare deţinător de documente arhivistice – de circa 10.000 m. l. -, Serviciul Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale asigură valorificarea documentelor din depozitele proprii, prin eliberarea de copii sau extrase dupa documente de stare civilă, de şcolarizare, de vechime în câmpul muncii, de drepturi patrimoniale sau din acte juridice. Pentru eliberarea actelor se percep taxe după tarifele stabilite de Ministerul de Interne, documentele eliberate de Arhivele Naţionale având valoare de original, fiind probatorii în administratie şi justiţie.

Pe lânga aceasta, prin sala de studii, Serviciul Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale asigură cercetarea documentelor de către cercetatori, studenţi şi alte categorii de beneficiari, punând la dispoziţia lor şi publicaţii de specialitate istorică din bogata biblioteca documentară de circa 70.000 de volume.

Arhiva braşoveană este una din cele mai vechi instituţii din oraş, fiind prima dată menţionată documentar în anul 1476. Ca parte structurală proprie a administraţiei oraşului, a functionat de la 1878 în Casa Sfatului, fiind mutată în anul 1923 în actualul sediu din fostul Bastion al Fierarilor. Din 1930 a functionat sub denumirea de Arhiva istorică a municipiului Braşov, iar la 18 aprilie 1939 a fost înfiinţată Direcţiunea Regională a Arhivelor Statului din Braşov, în subordinea Ministerului Învăţământului. În anul 1951, Arhivele Statului au trecut la Ministerul de Interne, fiind mai întâi Serviciu regional, iar din anul 1969 Filiala Judeţeană Braşov a Arhivelor Statului. Din anul 1996, în baza Legii Nr. 16 (Legea Arhivelor Naţionale), instituţia are denumirea de Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale. În cadrul acesteia funcţionează şi un laborator de microfilmare, un atelier de legatorie şi un atelier de restaurare de documente.

Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.

Serviciul Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale participă activ la viaţa ştiinţifică şi culturală a oraşului Braşov şi pe plan naţional, prin publicaţii proprii – cataloage şi ediţii de documente -, prin organizarea de expoziţii proprii şi în colaborare cu celelalte instituţii culturale, Muzeul de istorie, Biblioteca judeţeană etc., prin participare la acţiuni culturale, simpozioane, emisiuni TV şi radio, lecţii şi vizite pentru elevi şi studenţi, publicarea de studii şi articole în publicatii de specialitate şi în presă, prin care se contribuie la valorificarea bogatului tezaur arhivistic al Braşovului.

Arhiva Braşovului este una dintre cele mai bogate arhive orăşeneşti ale ţării, care reflectă prin documente rolul oraşului în istoria României. Cel mai vechi document original al arhivei datează din anul 1353 (latină), iar celelalte sunt scrise în limbile slavonă (1369), germană (1424), română (1521), maghiară (1552), italiană (1571), greacă (1577) şi turcă (1613).

Cel mai cunoscut document al arhivei braşovene este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către judele primar al Braşovului, Johannes Benkner, din anul 1521, cel mai vechi document în limba română care s-a păstrat în ţara noastră.