București

CONTACT

Şef serviciu : Dr. Marcel Varga
Adresa: Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 470, sect. 4.
Telefon Relaţii cu Publicul: 021/332.07.71; telefon Relaţii cu Publicul, prin centrală: 021/303.70.80, la interior 15269

Telefon Secretariat: 021/303.70.80, la interior 15251
Fax Secretariat: 021/332.52.35
E-mail: smban@arhivelenationale.ro
Program Relaţii cu publicul: Luni-Miercuri, Vineri: 8.30-13.00, Joi: 10.30-17.00
Program Sala de studiu: Luni-Joi: 8.30-13.00

Telefon Sala de studiu: 021/303.70.80, la interior 15261
E-mail Sala de studiu: salastudiu.smban@arhivelenationale.ro
Audienţe şef serviciu: Marţi: 13.00-15.30


NOUTĂȚI

Vă aducem la cunoștință faptul că, în perioada 16.12.2019-03.01.2020 sala de studiu și ghișeul de relații cu publicul din cadrul Serviciului Municipiului București al Arhivelor Naționale vor fi închise.

În perioada în care ghişeul va fi închis, vă rugăm să ne transmiteţi cererile dumneavoastră prin:

Poştă – pe adresa Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 470, sect. 4
E-mail – pe adresa smban@arhivelenationale.ro

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Vă aducem la cunoștință că în zilele de 16 octombrie şi 6 noiembrie 2019Sala de studiu a Serviciului Municipiului București al Arhivelor Naționale, din Calea Văcăreşti, nr. 470, sect. 4, București, va fi închisă în vederea dezinsecției anuale.
De asemenea, ghișeul Biroului relații cu publicul din Calea Văcăreşti, nr. 470, sect. 4, București, va fi închis în zilele  de 16 octombrie şi 6 noiembrie 2019.  În perioada în care ghişeul va fi închis, vă rugăm să ne transmiteţi cererile dumneavoastră prin:
Poştă – pe adresa Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 470, sect. 4 .
E-mail – pe adresa smban@arhivelenationale.ro

Vă mulţumim pentru înţelegere!

În perioada 26-30 august 2019, Sala de studiu a Serviciului Municipiului București al Arhivelor Naționale va fi închisă în vederea efectuării verificărilor la depozite și actualizării evidențelor.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Se încarcă...

Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare de către serviciul municipiului Bucuresti

INVENTARE ONLINE
Comitetul De Partid Al Centrului Universitar Bucureşti (1949-1982) septembrie 6, 2017
Partidul Naţional Popular-Organizaţia Bucureşti (1946-1949) septembrie 6, 2017
Primăria Municipiului București Serviciul Secretariat (1864-1950), Consultabil 1864-1895 noiembrie 6, 2017

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

Dezvoltarea instituţiilor care aveau să contribuie la înscrierea Principatelor Române şi apoi a României pe căile civilizaţiei moderne a determinat înfiinţarea, la 1 mai 1831, în Ţara Românească, şi la 1 ianuarie 1832, în Moldova, în baza Regulamentului Organic şi sub oblăduirea Departamentului Trebilor din Lăuntru, a Arhivelor Statului. Continuând tradiţia în domeniu, în anul 1950 a fost creat Serviciul Arhivele Statului Regiunea Bucureşti care era la momentul respectiv o soluţie izvorâtă din necesitatea de a gestiona volumul impresionant de documente creat de un secol în capitală. Rămâne importantă pentru istoria Arhivelor organizarea acestui serviciu deoarece coordona în epocă desfăşurarea activităţii de arhivă la nivelul creatorilor şi deţinătorilor care funcţionau pe teritoriul capitalei şi în regiunea Bucureşti. În anul 1964 a fost înfiinţat Serviciul Arhivelor Oraş Bucureşti, aşa cum reiese din primul raport de activitate al instituţiei. Primul colectiv de arhivişti a început activitatea de organizare a arhivelor din Bucureşti prin preluarea de la Serviciul Arhivelor Statului Regiunea Bucureşti a unor fonduri create de unităţi de învăţământ, judecătorii, unităţi economice, spitale care şi-au desfăşurat activitatea în Bucureşti în secolele XIX-XX. Totodată de la Serviciul Arhiva Istorică Centrală au fost transferate fondurile: Primăria Oraşului Bucureşti, Prefectura Poliţiei Capitalei, Camera de Comerţ şi Industrie, Aşezămintele Principesa Elena şi Universitatea Bucureşti. Noua reîmpărţire administrativ-teritorială a ţării din anul 1968 a avut drept consecinţă şi schimbarea denumirii Serviciului Arhivelor Oraş Bucureşti în Filiala Municipiului Bucureşti a Arhivelor Statului. Legea numărul 16/1996 statuează rolul Arhivelor Naţionale în administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional şi modifică statutul filialelor judeţene transformându-le în “direcţii judeţene”, astfel cu această dată Filiala Municipiului Bucureşti a Arhivelor Statului a devenit Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale. Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, Direcţia Municipiului Bucureşti a devenit serviciu judeţean. De la înfiinţare până în anul 1974, această filială şi-a desfăşurat activitatea în lăcaşul mânăstirii Mihai Vodă. Din anul 1974 Filiala Municipiului Bucureşti a Arhivelor Statului a început să funcţioneze în sediul din Calea Văcăreşti nr. 470, amplasat pe locul fostului Penitenciar Văcăreşti.