Covasna

CONTACT

Şef birou: Radu Marius STOICA
Adresa: Sf. Gheorghe, b-dul Gen. Grigore Bălan nr. 12, cod 520013, jud. Covasna
Telefon: 0267/310.645
E-mail: covasna@arhivelenationale.ro
Website: www.arhivelenationale-covasna.ro
Program Sala de studiu: Luni: 9.00-14.30, Marți-Miercuri: 9.00-15.00, Joi: 12.00-18.30
E-mail Sala de studiu: salastudiu.covasna@arhivelenationale.ro
Program Relaţii cu publicul:
– depunere acte: Luni-Miercuri: 8.30-11.00, 12.00-16.30; Joi: 8.30-11.00, 12.00-18.30; Vineri: 8.30-11.00, 12.00-14.00
– eliberare acte: Luni-Joi: 9.00-11.00, 12.00-16.00; Vineri: 9.00-11.00, 12.00-13.00
Audienţe şef serviciu: Luni: 12.00-14.00, Joi: 13.00-15.00


NOUTĂȚI
Niciun articol găsit.

Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare de către serviciul judeţean Covasna

INVENTARE ONLINE
Parohia Greco Catolica Aita Seaca 1862-1969 noiembrie 8, 2017
Parohia Greco CatolicaTuria 1821-1948 noiembrie 8, 2017
Parohia Greco-catolica Ghelinta 1787-1918 noiembrie 8, 2017
Parohia Ortodoxa Bretcu 1856-1922 noiembrie 8, 2017
Parohia Ortodoxa Cernatul De Jos 1789-1913 noiembrie 8, 2017
Parohia Ortodoxa Covasna 1872-1920 noiembrie 8, 2017
Parohia Ortodoxa Lisnau 1873-1901 noiembrie 8, 2017
Parohia Ortodoxa Zagon 1830-1856 noiembrie 8, 2017
Pretura Plasii Baraolt 1944-1950 noiembrie 8, 2017
Pretura Plasii Buzaul Ardelean 1922-1949 noiembrie 8, 2017
Pretura Plasii Ozun 1944-1950 noiembrie 8, 2017
Pretura Plasii Sf Gheorghe 1901-1950 noiembrie 8, 2017
Pretura Plasii Tg Secuiesc 1940-1949 noiembrie 8, 2017
Protopopiatul Oituz 1839-1901 noiembrie 8, 2017
Protopopiatul Ortodox Sf Gheorghe 1784-1904 noiembrie 8, 2017
Prototopopiatul Greco-catolic Poian 1787-1883 noiembrie 8, 2017
Scaunul Trei Scaune 1677-1876 Inventare Pentru Perioada 1677-1848 noiembrie 8, 2017

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

Instituţia Arhivelor în judeţul Covasna datează din 15 iunie 1953, ca unitate subordonată Serviciului Regional al Regiunii Autonome Maghiare Mureş a Arhivelor Statului, iar din 1962 în subordinea Serviciului regional Braşov. În urma reorganizării administrative din 1968, se constituie Filiala Arhivelor Statului judeţul Covasna.

În primele două decenii de activitate, preocuparea de bază a constat în prelucrarea materialului arhivistic în condiţiile legislaţiei din acea etapă, în special de la unităţile administrative (raion, primării, comune), de cultură, de învăţământ, din justiţie, precum şi de la unele unităţi economice. De asemenea unele fonduri au fost preluate prin transfer de la Muzeul raional (în prezent Muzeul Naţional Secuiesc), precum şi de la culte. Astfel s-a ajuns la un număr de 536 de fonduri şi colecţii arhivistice.

Materialul arhivistic preluat de-a lungul timpului este divers, atât în ce priveşte specificul creatorului, cât şi al limbii în care este redactat (română, maghiară, germană şi latină), într-un segment de timp istoric cuprins între secolele XIV-XX.

Serviciul Judeţean Covasna deţine un număr apreciabil de fonduri şi colecţii, o parte din documentele acestora fiind şi de provenienţă românească, din Moldova şi Muntenia, purtând semnături autografe ale voievozilor Petru Rareş, Mihai Viteazul şi Matei Basarab. Dintre acestea cele mai reprezentative, fără a încerca o ierarhizare valorică a lor, sunt fondurile administrative (cele care atestă formele de organizare scăunală specifică zonei istorice) precum şi fondurile şi colecţiile familiale şi personale: Apor din Turia de Jos (1325-1895), Domokos din Cernatul de Jos (1470-1921), Kalnoki din Valea Crişului (1525-1902), Colecţia Dr. Nagy Eugen din Sânmartin-Ciuc.
Direcţia Judeţeană Covasna este prezentă cu materiale de specialitate în publicaţii precum Revista Arhivelor, Arhiva Românească, Alvta, Angvstia, Anuarul Arhivelor Mureşene, albume şi ediţii de documente (Minorităţile naţionale din România). La acestea se adaugă şi colaborarea cu publicaţiile locale, Cuvântul Nou şi Poliţia.

Participări la manifestările organizate pe plan local (Sesiunea naţională de comunicări având ca temă Românii din sud-estul Transilvaniei), precum şi la cele organizate de celelalte direcţii judeţene din ţară.

Începând cu anul 2002, SJAN Covasna dispune de un nou local. Demersurile pentru construirea acestui sediu au demarat în 1992 la intervenţiile ferme ale Direcţiei Generale ale Arhivelor Naţionale cu largul concurs al Inspectoratului de Poliţie şi Prefecturii Judeţului Covasna, către Ministerul de Interne, avându-se în vedere starea cu totul necorespunzătoare a vechiului local. Noul local dispune de spaţii optime pentru păstrarea şi conservarea documentelor, de o sală de studiu modernă, fiind o realizare demnă de importanţa instituţiei Arhivelor Naţionale.

Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean, iar din 1 august 2011 birou.