Dâmbovița

CONTACT

Şef serviciu: Liliana Mariana STOICA
Adresa: Str. Plutonier Diţescu Stan nr. 6, Târgovişte, cod 130015, jud. Dâmboviţa
Telefon: 0245/220.536, 0245/207.200/2307
Fax: 0245/220.536
E-mail: dambovita@arhivelenationale.ro
Program Sala de studiu: Luni-Joi: 8.30-15.30
E-mail Sala de studiu: salastudiu.dambovita@arhivelenationale.ro
Program Relaţii cu publicul: Luni, Miercuri, Vineri: 8.30-15.30, Marţi: 8.30-16.30, Joi: 8.30-18.30
Audienţe şef serviciu: Miercuri: 11.30-13.30


NOUTĂȚI
Niciun articol găsit.

Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare de către serviciul judeţean Dâmbovița

INVENTARE ONLINE
Pretura Valea Mare 1908-1950 septembrie 21, 2017
Primaria Comunei Buciumeni 1926-1971 septembrie 21, 2017
Primaria Comunei Cacova 1928-1947 septembrie 21, 2017
Primaria Comunei Caprioru 1930-1938 septembrie 21, 2017
Primaria Comunei Capsuna 1931-1940 septembrie 21, 2017
Primaria Comunei Darza 1945 septembrie 21, 2017

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

Arhivele Naţionale din Târgovişte au evoluat din punct de vedere organizatoric, al atribuţiilor şi jurisdicţiilor teritoriale, în conformitate cu etapele legislaţiei arhivistice şi administrative.

După înfiinţarea Secţiei Regionale Prahova a Arhivelor Statului, cu sediul la Ploieşti, aceasta a avut în subordine mai multe filiale din raza teritorială a fostei regiuni Ploieşti, printre care şi filiala Târgovişte, care îşi va începe activitatea în septembrie 1953. După reforma administrativ teritorială din 1968, se înfiinţează filiala Dâmboviţa a Arhivelor Statului, cu sediul în municipiul Târgovişte, din 1996 Direcţia Judeţeană Dâmboviţa a Arhivelor Naţionale.

Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.

Iniţial, sediul filialei, biroul şi depozitele au funcţionat în fostul penitenciar al oraşului Târgovişte, care, evident, nu asigură condiţii corespunzătoare de depozitare şi activitate pentru personal.
În 1967, filiala s-a mutat într-un imobil mai spaţios şi mai bine conservat, deşi prin proiect şi această construcţie avea altă destinaţie. Acesteia i s-a adăugat, în 1981, o parte din fosta cazarmă a pompierilor militari, astfel că în prezent avem o capacitate de depozitare de peste 4.200 m.l. Aceste condiţii satisfăcătoare la începutul anilor 80, a avut drept consecinţă amânarea finanţării investiţiei pentru un imobil nou, în favoarea altor filiale care se confruntau cu probleme deosebite, rămânând „în aşteptare” până în ziua de azi.

În cei 50 de ani de activitate, baza documentară a arhivelor dâmboviţene s-a îmbogăţit an de an, ajungând la nivelul anului 2006 să cuprindă 971 fonduri şi colecţii arhivistice din cele mai variate domenii de activitate, începând cu documentele feudale din veacul al XVI-lea şi continuând cu arhivele unor instituţii publice sau particulare.

Fondurile arhivistice deţinute de instituţia noastră au fost grupate şi aşezate în depozite în următoarele categorii: administrative, învăţământ şi cultură, judecătoreşti, ordine publică, cooperaţie, politice şi, în sfârşit, fonduri familiale şi personale.
Pe lângă bogata paletă de fonduri amintite Direcţia Judeţului Dâmboviţa a Arhivelor Naţionale mai cuprinde un număr de 7 colecţii în cadrul cărora sunt grupate documente cu un specific aparte: planuri, hărţi, fotografii, matrice sigilare, condici şi registre de stare civilă precum şi documente emise preponderent în perioada feudală.
În cadrul Colecţiei de documente au fost grupate şi inventariate documentele cele mai vechi pe care le deţine instituţia, începând cu anul 1526.

Instituţia a desfăşurat şi desfăşoară o amplă activitate de valorificare a bazei documentare prin publicaţii, expoziţii, comunicări ştiinţifice precum şi punerea la dispoziţia cercetătorilor a documentelor din depozitele proprii.

O latură a activităţii de valorificare – practică şi juridică – s-a materializat prin eliberarea de copii, extrase şi certificate cetăţenilor care s-au adresat instituţiei noastre, în perioada 1991-2006.
Majoritatea documentelor eliberate vin în sprijinul aplicării legilor ţării, care vizează măsuri reparatorii pentru cei care au avut de suferit, sub diferite forme, între anii 1940-1989, pensionarilor şi altor categorii de cetăţeni.

Putem afirma cu certitudine că documentele aflate în păstrarea Serviciului Judeţean Dâmboviţa al Arhivelor Naţionale constituie o preţioasă sursă de cercetare şi cunoaştere a trecutului acestor ţinuturi în special, şi a poporului român, în general.
Oferind o imagine amplă şi cuprinzătoare asupra vieţii şi activităţii oamenilor, evoluţiei instituţiilor, unităţilor economice şi altor organizaţii, asupra dezvoltării economice, culturale şi sociale, ele sunt o permanentă invitaţie la adresa cercetării şi valorificării pentru scrierea istoriei adevărate a acestei părţi a ţării şi, implicit, a istoriei poporului român.