Iași

CONTACT

Şef serviciu: dr. Florin CÎNTIC
Adresa: B-dul Carol I nr. 26, Iaşi, jud. Iaşi
Telefon: 0232/307.901 (secretariat), 0232/307.902 (relații cu publicul), 0232/307.900 (șeful serviciului)
Fax: 0232/267.635
E-mail: iasi@arhivelenationale.ro
Website: www.arhivelenationale-iasi.ro
Program Sala de studiu: Luni, Miercuri: 8.30-15.30; Marţi, Joi: 8.30-18.00, Vineri: 8,30-13,30
E-mail Sala de studiu: salastudiu.iasi@arhivelenationale.ro
Program Relaţii cu Publicul:
Luni, Marţi:
– primiri cereri: 9.00-12.00
– eliberări răspunsuri:14.00-16.00
Miercuri:
– primiri cereri: 9.00-12.00
– eliberări răspunsuri: 15.00-16.00
Joi:
– primiri cereri: 9.00-12.00
– eliberări răspunsuri:15.00-18.00
Vineri:
– eliberări răspunsuri: 9.00-12.00
Audienţe şef serviciu: Miercuri: 13.00-15.00


NOUTĂȚI

Luni, 25 iunie 2018, începând cu ora 12:30, la sediul Muzeului Universității ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași, va avea loc vernisajul expoziției ,,100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România’’. Expoziția a fost realizată de Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale, în parteneriat cu Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, Facultatea de Istorie a Universității ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași, Muzeul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași. Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Iași.
Aceasta va rămâne deschisă publicului, pentru vizitare, în perioada 25 iunie-31 august 2018.

La data de 18 iunie 2018, de la ora 14.00, în foaierul “Nicolae Grigorescu” al Centrului Cultural al M.A.I., din str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, București, va avea loc vernisajul expoziției foto-documentară “Diplomați români în vreme de război (1914-1918)”.

Expoziția este realizată de Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale, în colaborare cu Consiliul Județean Iași, Facultatea de Istorie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” și Muzeul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și găzduită de Centrul Cultural al M.A.I din București.

Aceasta încearcă să surprindă, în diferite ipostaze ale biografiei și activității lor, șefii de misiune și miniștrii Afacerilor Străine, precum și schimbările produse în diplomația românească în anii războiului.

Expoziția va rămâne deschisă publicului, pentru vizitare, în perioada 18 iunie-6 iulie 2018.

 

2018 06 18 expo diplomati
2018 06 18 expo diplomati 2

Vineri, 27 aprilie 2018, ora 11.00, la Palatul Culturii din Iași, va avea loc vernisajul expoziției de fotografie-document „Regina soldat”. Arhivele Naționale ale României sunt partenere la realizarea expoziției, iar dr. Florin Cîntic, șeful Serviciului Județean Iași al Arhivelor Naționale, va lua cuvântul în deschidere. Expoziția poate fi vizitată la Palatul Culturii, în perioada 27 aprilie- 20 mai 2018. Vă așteptăm!

Se încarcă...

Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare de către serviciul judeţean Iași – actualizat 2014

INVENTARE ONLINE
Balica Gh Gheorghe (1920-1982) noiembrie 10, 2017
Borcea P Paul (1919-1999) noiembrie 10, 2017
Colectia Cadere Victor (1902-1966) noiembrie 10, 2017
Colecţia Documente-pachetele 1019-1040 (1399-1969) noiembrie 10, 2017
Colecţia Documente-pachetele 1041-1060 (1604-1960) noiembrie 10, 2017
Colecţia Documente-pachetele 1061-1067 (1406-1913) noiembrie 10, 2017
Colecţia Ghibănescu Gheorghe (1864-1936) noiembrie 10, 2017
Comunitatea Evreilor Lespezi (1945-1949) noiembrie 10, 2017
Consilieratul Agricol Iasi (1919-1949) noiembrie 10, 2017
Delion I Pavel (1913-1997) noiembrie 10, 2017
Gonţa I Alexandru I (1918-1977) noiembrie 10, 2017
Gore Paul (1875-1927) noiembrie 10, 2017
Inspectoratul Agricol Regional Iaşi (1944-1948) noiembrie 10, 2017
Inspectoratul De Jandarmi Iaşi (1918-1949) noiembrie 10, 2017
Inspectoratul Tehnic Cadastral Iaşi (1864-1950) noiembrie 10, 2017
Institutul De Igienă Iaşi Plasa Sanitară Model Tomeşti (1929-1949) noiembrie 10, 2017
Institutul De Studii Istorice şi Social-Politice De Pe Lângă C C Al P C R , Sectorul Din Iaşi (1907-1989) noiembrie 10, 2017
Ionescu I Vasile (1912-1982) noiembrie 10, 2017
Mihail I Paul (1905-1994) Cu Fiica, Zamfira-Eugenia Mihail (n 1937) noiembrie 10, 2017
Pavel Gh Emilia (1925) noiembrie 10, 2017
Pretura Plăşii Bucium (1941-1954) noiembrie 10, 2017
Pretura Plăşii Copou (1906-1953) noiembrie 10, 2017
Primăria Comunei Cozmești (1944-1967) noiembrie 10, 2017
Primăria Municipiului Iaşi Secţia Artă şi Cultură A Sfatului Popular Oraş Iaşi (1951-1970) noiembrie 10, 2017
Primăria Municipiului Iaşi Secţia Învăţământ A Sfatului Popular Oraş Iaşi (1949-1968) noiembrie 10, 2017
Regionala Partidului Comunist Român Iaşi Documente Speciale De Dinainte De 23 August 1944 (1906-1959) noiembrie 10, 2017
Școala Primară Rurală Mixtă Comarna, Județul Iași (1893-1908) noiembrie 10, 2017
Școala Primară Rurală Mixtă Suhuleț, Județul Vaslui (1894-1929) noiembrie 10, 2017
Şcoala Primară Rurală Ţibăneşti (1867-1929) noiembrie 10, 2017
Serviciul Apelor Regiunea XII Iaşi (1911-1961) noiembrie 10, 2017
Sfatul Popular Al Oraşului Iaşi-Oficiul Juridic (1953-1962) noiembrie 10, 2017
Sfatul Popular Al Oraşului Iaşi-Secţia Agricolă şi Prevederi Sociale (1949-1967) noiembrie 10, 2017
Sfatul Popular Al Oraşului Iaşi-Secţia Sanitară (1951-1967) noiembrie 10, 2017
Sfatul Popular Al Oraşului Iaşi-Secţia Secretariat (1947-1968) noiembrie 10, 2017
Sfatul Popular Oraş Iaşi Secţia Arhitectură şi Sistematizare (1953-1969) noiembrie 10, 2017
Sfatul Popular Oraş Iaşi Secţia Cadre (1946-1968) noiembrie 10, 2017
Sfatul Popular Oraş Iaşi Secţia Comercială (1950-1966) noiembrie 10, 2017
Sfatul Popular Oraş Iaşi Secţia Planificare (1949-1968) noiembrie 10, 2017
Sfatul Popular Raion Vlădeni (1955-1956) noiembrie 10, 2017

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

Istoria oficială a Arhivelor Statului din laşi a început la 1 ianuarie 1832 prin legiferarea înfiinţării sale în Regulamentul Organic al Moldovei. Ideea era mai veche – preocupări pentru organizarea arhivelor s-au constatat şi în secolul fanariot -, însă Pavel Kisselef, în timpul administraţiei ţariste din Principate (1828-1834), în 1829, reclama organizarea circulaţiei actelor şi necesitatea păstrării lor în arhive bine organizate.

Astfel, în 1838, la propunerea Arhivelor Statului, Ministerul Justiţiei, aprobă „instrucţiile pentru chipul cum să se pregătească pe la tribunale actele ce se trimit la Arhiva Statului şi cum să se înapoiască Arhivei actele ce se vor trage de la dânsa”.
Restructurarea instituţională a „epocii marilor reforme” a mutat, la 4 aprilie 1862, Arhivele Statului din Moldova de la Ministerul Justiţiei la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, totodată, înfiinţându-se Direcţia Generală a Arhivelor Statului, cu sediul în Bucureşti. Arhivele Statului din laşi erau „provizoriu… Arhivă Sucursală, cu depozite administrative şi judecătoreşti. Personalul ei fiind compus din un cap şi doi copişti”.
După alte câteva reglementări juridice (4 martie 1865, 4 martie 1869), la 11 iulie 1872, se adoptă noul Regulament al Arhivelor Statului nr.l236, care va rămâne în vigoare până în anul 1925, stipulând dependenţa acestora de Ministerul Instrucţiunii Publice. Potrivit ultimei legi, exista Direcţia Generală la Bucureşti, iar în ţară se înfiinţau patru direcţii regionale, la laşi, Cluj, Cemăuţi şi Chişinău, care controlau arhivele tuturor instituţiilor şi le obligau să depună materialul documentar mai vechi de 30 de ani la Arhive. Selecţionarea sau înstrăinarea documentelor se făcea cu acordul Arhivelor Statului, care, de asemenea, aveau dreptul de a elibera copii legalizate, de a face traduceri după acte vechi.

După reorganizarea din anul 1959 s-au creat Arhive ale Statului în toate oraşele reşedinţă ale unităţilor administrative.
Decretul nr.472/1971 a fost în vigoare până la 1 aprilie 1996 când preşedintele României a promulgat noua Lege a Arhivelor Naţionale. Preluând şi corectând principiile din vechea legislaţie, s-a încercat corelarea cu principiile de organizare a Arhivelor altor state. De asemenea, Arhivele Statului se transformă în Arhivele Naţionale, forul tutelar este Ministerul de Interne, iar filialele devin Direcţii Judeţene ale Arhivelor Naţionale. Totodată, s-a reînfiinţat Facultatea de Arhivistică. Noua lege precizează că Arhivele Naţionale administrează Fondul Arhivistic National, controlând toţi creatorii de arhivă; Arhivele Naţionale acordă asistenţă de specialitate instituţiilor creatoare de arhivă, fie ele publice, fie particulare; preiau documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional; evaluează apartenenţa documentelor la Fondul Arhivistic Naţional ş.a.m.d.

Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.