Ilfov

CONTACT

Şef birou: Dr. Cristina Dina ŢINEGHE
Adresa: Bucureşti, str. Leaota nr. 2A, sector 6
Telefon: 021/777.4993
Fax: 021/777.4993
E-mail: ilfov@arhivelenationale.ro
Program Sala de studiu: Marţi, Miercuri: 8.30-14.30
E-mail Sala de studiu: salastudiu.ilfov@arhivelenationale.ro
Program Relaţii cu publicul: Luni-Joi: 9.00-15.00, Vineri: 9.00-13.00
Audienţe şef serviciu: Marti, Joi: 9.00-12.00


NOUTĂȚI

Vă aducem la cunoștință faptul că, în perioada 16.12.2019-03.01.2020 sala de studiu și ghișeul de relații cu publicul din cadrul BJAN Ilfov vor fi închise.

În ziua  menţionată, persoanele fizice şi juridice pot adresa cereri prin intermediul poştei sau prin e-mail, la următoarele adrese:

Poştă – pe adresa Bucureşti, str. Leaota nr. 2A, sector 6
E-mail – pe adresele ilfov@arhivelenationale.ro; salastudiu.ilfov@arhivelenationale.ro

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Vă facem cunoscut că în ziua de 5 noiembrie 2019, sala de studiu şi ghişeul de relaţii cu publicul din cadrul BJAN Ilfov vor fi închise în vederea efectuării unor operaţiuni de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

În ziua  menţionată, persoanele fizice şi juridice pot adresa cereri prin intermediul poştei sau prin e-mail, la următoarele adrese:

Poştă – pe adresa Bucureşti, str. Leaota nr. 2A, sector 6.
E-mail – pe adresele ilfov@arhivelenationale.ro; salastudiu.ilfov@arhivelenationale.ro

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Vă facem cunoscut că în ziua de 15 octombrie 2019, sala de studiu şi ghişeul de relaţii cu publicul din cadrul BJAN Ilfov vor fi închise în vederea efectuării unor operaţiuni de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

În ziua  menţionată, persoanele fizice şi juridice pot adresa cereri prin intermediul poştei sau prin e-mail, la următoarele adrese:

Poştă – pe adresa Bucureşti, str. Leaota nr. 2A, sector 6.
E-mail – pe adresele ilfov@arhivelenationale.ro; salastudiu.ilfov@arhivelenationale.ro

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Se încarcă...

Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare de către serviciul judeţean Ilfov

INVENTARE ONLINE

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

“Opera sacră a secolelor”, după cum le-a definit Nicolae Iorga (1871-1940), arhivele constituie un tezaur ce conservă şi valorifică memoria colectivă a umanităţii. Pentru a-şi îndeplini această menire instituţia Arhivelor din România şi-a elaborat, organizat şi adaptat structura organizatorică şi atribuţiile scopului declarat de a cumula, conserva şi transmite date şi informaţii relevante pentru devenirea în timp şi spaţiu a poporului român.

Înfiinţate încă de la 1831 Arhivele au avut iniţial o structura organizatorică relativ restrânsa chiar dacă teoretic s-a conştientizat încă de la început necesitatea instituirii unui sistem instituţional arhivistic la nivel naţional. Astfel, la 9/21 octombrie 1870 directorul general al Arhivelor Statului elabora un proiect de lege pentru înfiinţarea Arhivelor Judeţene argumentând în acest sens că „foloasele unei asemenea instituţiuni se vor putea lesne aprecia când se va lua în consideraţiune avantajele ce vor rezulta pentru locuitorii din judeţe de a avea la îndemână, bine regulate şi conservate cu îngrijire şi siguranţă, toate actele autorităţilor cu care sunt zilnic în contact, şi de care sunt legate toate interesele lor, de la actele stării civile până la titlele prin care se legitimează averile şi drepturile fiecăruia”. Cu toate acestea abia în anul 1951, în urma reorganizării administraţiei de stat, se vor înfiinţa servicii regionale ale Arhivelor Statului cu sediul în oraşul de reşedinţă a regiunii aferente care vor funcţiona până în 1968 când se desfiinţează, rămânând câte o filială în cadrul fiecărui judeţ.

În acest context se înfiinţează şi pentru judeţul Ilfov, veche entitate administrativ-teritorială datând din 23 martie 1482, o instituţie specializată a cărui rol era să „îndrume şi să controleze modul în care se desfăşoară munca de arhivă la organizaţiile socialiste din cadrul judeţului, să preia de la acestea şi să păstreze în condiţii corespunzătoare arhivele mai vechi de 20 de ani, şi să pună la dispoziţia cercetătorilor documentele deţinute în vederea valorificării lor în scopuri ştiinţifice”.
În decursul activităţii desfăşurate în perioada 1968-1981 cât a funcţionat Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Ilfov s-a reuşit preluarea unor fonduri arhivistice şi documente de la instituţii sau persoane fizice, creându-se o bază documentară bogată. Este de menţionat că în păstrarea acestei structuri judeţene se aflau fonduri arhivistice create de:
– instituţii administrative: Prefectura judeţului Ilfov şi Vlaşca, Preturile plăşilor din judeţele Ilfov şi Vlaşca, primăria oraşului Giurgiu şi primăriile comunale din Ilfov şi Vlaşca, etc.
– instanţe judecătoreşti: Curtea Bucureşti, parchetul general al Curţii de Apel Bucureşti, Tribunalul Ilfov şi Vlaşca etc.
– instituţii economice: camera de Comerţ şi industrie a judeţului Vlaşca, Camera de Agricultură a judeţului Ilfov, Colecţia bănci federale din judeţul Vlaşca, colecţia bănci populare din judeţele Ilfov şi Vlaşca etc.
– instituţii culturale şi de învăţământ: Inspectoratul şcolar al judeţului Ilfov şi Vlaşca, Comitetul Şcolar al judeţului Ilfov etc.

La 24 ianuarie 1981, judeţul Ilfov a fost desfiinţat şi redus la Sectorul Agricol Ilfov, aflat în subordinea municipiului Bucureşti, cu sediul administrativ în comuna Baloteşti ceea ce determină desfiinţarea instituţiilor aferente acestei structuri judeţene. Prin urmare, Filiala Judeţeană Ilfov a Arhivelor Statului este desfiinţată iar creatorii şi deţinătorii de documente din S.A.I. intră în aria de competenţă a Filialelor Arhivelor Statului Bucureşti, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, Dâmboviţa. Totodată, fondurile arhivistice aparţinând fostei filiale Ilfov au fost repartizate către instituţiile similare limitrofe Ilfovului şi Direcţiei Generale a Arhivelor Statului, în funcţie de noua subordonare administrativ-teritorială a comunelor din fostul judeţ.
Reînfiinţarea în anul 1997 a judeţului Ilfov determină reînfiinţarea în anul 2004 a unei instituţii judeţene specializate în administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional.

Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean, iar din 1 august 2011 birou.