Neamț

CONTACT

Şef serviciu (împuternicit): Daniel PAVĂL
Adresa: Piatra Neamţ, strada V.A. Urechia nr.4-6, jud. Neamţ
Telefon: 0233/211.360
Fax: 0233/235.035
E-mail: neamt@arhivelenationale.ro
Program Sala de studiu: Miercuri-Vineri: 9.00-14.30
E-mail Sala de studiu: salastudiu.neamt@arhivelenationale.ro
Program Relaţii cu Publicul: Luni, Miercuri, Vineri: 8.30-12.30, Marți, Joi: 12.00-16.00
Audienţe şef serviciu: Marţi: 11.30-13.30


NOUTĂȚI
Niciun articol găsit.

Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare de către serviciul judeţean Neamț

INVENTARE ONLINE
Liceul Industrial De Fete Piatra Neamt (1895-1949) septembrie 22, 2017
Scoala Generala Grumazesti (1941-1950) septembrie 22, 2017
Scoala Generala Pastraveni (1933-1949) septembrie 22, 2017
Scoala Generala Sagna (1896-1973) septembrie 22, 2017
Scoala Primara Nr 2 Baieti, Piatra Neamt (1860-1870) septembrie 22, 2017

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

Instituţia Arhivelor Statului la Piatra Neamţ îşi are începuturile în anii 50 ai secolului XX. Astfel, Secţia Regională Bacău a Arhivelor Statului a organizat, în cursul anului 1952, depozitele din Piatra Neamţ şi Roman.
În 1953 instituţia a devenit Serviciul Regional Bacău al Arhivelor Statului, iar la 1 ianuarie 1953 şi 13 aprilie 1953 depozitele de la Piatra Neamţ şi Roman s-au transformat în filiale raionale.
În acelaşi an, 1953, datorită reorganizării administrativ-teritoriale, filiala Roman a trecut în subordinea Serviciului Regional Iaşi al Arhivelor Statului.
Serviciul Regional Bacău şi filialele Piatra Neamţ şi Roman şi-ai desfăşurat activitatea împreună până în primele luni ale anului 1968, când s-au desfiinţat regiunile şi s-au reorganizat judeţele. În acest moment al existenţei Arhivelor Statului, în fiecare reşedinţă de judeţ s-a organizat câte o filială. Cele două foste filiale raionale, Piatra Neamţ şiRoman s-au transformat în Filiala Arhivelor Statului Neamţ, judeţul Neamţ.
În aprilie 1996, urmare a promulgării Legii Arhivelor Naţionale, cunoscută şi sub numele de Legea nr.16/1996, unitatea şi-a schimbat denumirea în Direcţia Judeţeană Neamţ a Arhivelor Naţionale.
Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.

În depozitele Direcţiei Judeţeane se află fonduri arhivistice create de instituţii care au funcţionat de-a lungul timpului în judeţele Neamţ şi Roman. Ele sunt: fonduri administrative (prefecturile şi primăriile judeţului, oraşelor şi celorlalte localităţi urbane şi rurale), fonduri economice (privind industria, munca şi ocrotirile sociale, agricultura, comerţul, băncile etc. Au fost preluate fonduri arhivistice judecătoreşti, şcolare, sanitare, ecleziastice, personale şi colecţii de documente.
Documentele păstrate în depozitele Direcţiei noastre oferă posibilitatea cercetătorilor de a studia unele aspecte de istorie locală, reflectând o imagine amplă şi cuprinzătoare asupra vieţii şi activităţii oamenilor, evoluţiei instituţiilor, asupra dezvoltării economice, culturale şi sociale.
În acest sens poate fi menţionată Colecţia de documente feudale, care acoperă o perioadă întinsă de timp: 1453-1866. Din rândul acestora, al căror număr este destul de mare, pot fi exemplificate câteva categorii: acte de vânzare cumpărare a unor părţi de moşii, acte de hotărnicii, cărţi de judecată între ţăranii răzeşi şi mănăstiri, jalbe adresate domniei de către ţărani, diferite acte de socoteli privind administrarea unor moşii, scrisori între proprietari şi administratori ai moşiilor.
Baza documentară pentru a doua jumătate a secolului XIX şi până la începutul anilor 70 ai secolului XX este bine reprezentată prin categoriile de fonduri arhivistice menţionate mai înainte, care pot contribui la mai buna cunoaştere a trecutului istoric al acestor locuri.
Informaţii valoroase se regăsesc în fondurile arhivistice care privesc exploatarea întinsului fond forestier din judeţul Neamţ. Cercetări privind evoluţia industriei în judeţul Neamţ pot fi accesate în fondurile arhivistice ale Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ şi Roman. Date privind evoluţia învăţământului se află în fondurile arhivistice şcolare ale Revizoratelor Şcolare Neamţ şi Roman, cât şi de la unităţile de învăţământ din zona respectivă. Cercetarea documentelor istorice este completată de biblioteca documentară a direcţiei în care se află cărţi şi periodice din perioada 1571-2006.