Olt

CONTACT

Șef serviciu: Dr. Bogdan BĂDIŢOIU
Adresa: Slatina, str. Primăverii nr. 15, cod 230002, jud. Olt
Telefon: 0249/436.005
Fax: 0249/436.005
E-mail: olt@arhivelenationale.ro
Program Sala de studiu: Luni-Joi: 8.30-15.30
E-mail Sala de studiu: salastudiu.olt@arhivelenationale.ro
Program Relaţii cu publicul:  Luni-Joi: 8.30-16.30, Vineri: 8.30-14.00
Audienţe şef serviciu: Luni, Joi: 13.30-15.30


NOUTĂȚI

Vă aducem la cunoștință că în intervalul 18 – 29 decembrie 2017 Sala de studiu și Biroul de relații cu publicul vor fi închise în vederea efectuării verificărilor anuale. În acest interval persoanele fizice și juridice pot adresa cereri prin intermediul poștei sau prin email, iar modificarea programului nu va afecta termenele legale de soluționare.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Lista fondurilor si colectiilor date în cercetare de catre Serviciul Judeţean Olt – 2019

INVENTARE ONLINE
Administratia Financiara A Jud Olt 1922-1949 Inv 18 aprilie 17, 2018
Avocatura Statului Olt 1879-1949 Inv 63 aprilie 17, 2018
Banca Negustoreasca Slatina 1911-1944 Inv 182 aprilie 17, 2018
Banca Populara I Gh Duca Caracal 1925-1943 Inv 624 aprilie 17, 2018
Banca Populara Sprijinul Caracal 1911-1948 Inv 623 aprilie 17, 2018
Banca Sindicatului Agricol Olt 1911-1947 Inv 185 aprilie 17, 2018
Banca Uniunii Agricole, Comerciale Si Industriale Slatina 1918-1947 Inv 22 aprilie 17, 2018
Camera Agricola A Jud Olt 1910-1949 Inv 31 aprilie 17, 2018
Casa De Credit A Agricultorilor - Olt 1940-1948 Inv 184 aprilie 17, 2018
Casa Fondului National Al Aviatiei - Avocatura Regionala Olt (1936-1942) septembrie 22, 2017
Consilieratul Agricol Al Jud Olt 1914-1930 Inv 32 aprilie 17, 2018
Fond Familial Dacianu (1869-1968) septembrie 22, 2017
Fond Personal Dimitrie Prodan (1914-1948) septembrie 22, 2017
Fondul Personal Patru Craciun 1907-1988 Inv 1102 februarie 26, 2018
Fondul Personal Teodor Stamatopol 1741–1948 Inv 920 februarie 26, 2018
Garda Financiara Slatina 1935-1952 Inv 20 aprilie 17, 2018
Judecatoria Comunala Osica De Sus 1868-1936 Inv 485 aprilie 17, 2018
Legiunea De Jandarmi Olt 1920-1950 Inv 65 aprilie 17, 2018
Organizatii Judetene Ale Frontului Plugarilor Olt Si Romanati (1943-1953) septembrie 22, 2017
Parohia Adormirea Maicii Domnului Draganestii De Jos 1933-1944 Inv 413 aprilie 17, 2018
Parohia Sf Nicolae Dasova 1832-1864 Inv 596 aprilie 17, 2018
Parohia Sf Nicolae Peretu 1926-1946 Inv 441 aprilie 17, 2018
Parohia Sf Voievozi Draganestii De Sus 1922-1948 Inv 412 aprilie 17, 2018
Perceptia Fiscala Draganesti 1920-1948 Inv 176 aprilie 17, 2018
Postul De Jandarmi Dudu (1942-1948) septembrie 22, 2017
Postul De Jandarmi Dumitresti (1942-1948) septembrie 22, 2017
Postul De Jandarmi Flestenoaga (1944) septembrie 22, 2017
Postul De Jandarmi Floru (1946-1949) septembrie 22, 2017
Postul De Jandarmi Izvoarele (1940-1953) septembrie 22, 2017
Postul De Jandarmi Lisa (1948-1949) septembrie 22, 2017
Postul De Jandarmi Margineni (1947-1949) septembrie 22, 2017
Prefectura Jud Olt 1831-1841 Inv 1 februarie 26, 2018
Prefectura Jud Olt 1864-1908 Inv 2 februarie 26, 2018
Prefectura Jud Olt 1909-1930 Inv 981 februarie 26, 2018
Prefectura Jud Olt 1931-1950 Inv 982 februarie 26, 2018
Prefectura Jud Romanati 1830-1840 Inv 125 februarie 26, 2018
Prefectura Jud Romanati 1850-1919 Inv 126 februarie 26, 2018
Prefectura Jud Romanati 1920-1950 Inv 127 februarie 26, 2018
Pretura Plasii Bals 1831-1950 Inv 559 aprilie 17, 2018
Pretura Plasii Piatra 1832-1950 Inv 5 februarie 26, 2018
Pretura Plasii Slatina 1929-1950 Inv 6 februarie 26, 2018
Primaria Comunei Corbu 1923-1950 Inv 95 aprilie 17, 2018
Primaria Comunei Cucuieti 1922-1951 Inv 99 aprilie 17, 2018
Primaria Comunei Dobrotinet 1941-1957 Inv 103 aprilie 17, 2018
Primaria Comunei Dudu 1924-1950 Inv 106 aprilie 17, 2018
Primaria Comunei Poiana 1880-1948 Inv 137 aprilie 17, 2018
Primaria Comunei Viisoara 1915-1937 Inv 160 aprilie 17, 2018
Primaria Orasului Slatina - Magistrat 1831-1839 Inv 12 februarie 26, 2018
Scoala De Mecanici Tractoare Slatina 1950-1954 Inv 231 aprilie 17, 2018
Scoala Primara Perietii De Jos 1897-1947 Inv 301 aprilie 17, 2018
Sectia De Jandarmi Valeni 1944-1948 Inv 492 aprilie 17, 2018

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

Primul cadru legislativ de păstrare organizată a documentelor s-a stabilit prin Regulamentele Organice, fiind înfiinţată în luna mai 1831 Arhiva Ţării Româneşti, iar în ianuarie 1832 cea a Moldovei.
În anul 1925, după promulgarea legii Arhivelor Statului, se înfiinţează patru Direcţii Regionale prin care se asigura preluarea şi conservarea valorilor arhivistice din întreaga ţară.
Abia în anul 1931, datorită eforturilor lui Constantin D. Fortunescu şi cu sprijinul directorului general al Arhivelor Statului de atunci, Constantin Moisil, s-a înfiinţat şi la Craiova o direcţie regională.
Înfiinţarea ei a avut, printre multe altele, meritul de a salva o parte dintre arhivele create de o serie de instituţii reprezentative ale judeţelor Olt şi Romanaţi. Dar şi aici lipsa de spaţiu şi de personal, s-au făcut simţite în starea documentelor.
Instaurarea regimului comunist a adus noi modificări şi în activitatea Arhivelor, care au trecut în subordinea M.A.I., stabilindu-se noi norme de funcţionare. În baza decretului 17 din 27 ianuarie 1951 Direcţia Generală a Arhivelor Statului a trecut de la Ministerul Învăţământului Public la Ministerul Afacerilor Interne, iar prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.472 din 16 iunie 1951 au fost stabilite atribuţiile şi normele de organizare ale instituţiei, precum şi organigrama acesteia, adică serviciile proprii şi secţiile regionale din fiecare reşedinţă de regiune.
Prin Decizia nr. 313 din 16 iulie 1951 a Ministerului Afacerilor Interne, în fiecare capitală a fostelor judeţe, aşa cum fuseseră ele până la noua împărţire administrativ-teritorială din 1950, s-a dispus înfiinţarea a câte unui depozit al Arhivelor Statului, fapt care s-a şi îndeplinit, în cazul Caracalului şi Slatinei, începând cu 15 septembrie 1952. Depozitul din Slatina, ţinea de Regiunea Argeş, iar cel de la Caracal de Regiunea Oltenia.
Aceste depozite au fost transformate în filiale la 1 iunie 1953, funcţionând astfel până la apariţia judeţelor, în 1968, când, printr-o nouă reorganizare administrativ-teritorială, a luat fiinţă noul judeţ Olt. Ţinând cont de această realitate, la 1 aprilie 1969 a fost înfiinţată Filiala Olt a Arhivelor Statului, care va continua activitatea celor două filiale raionale, Caracal şi Slatina. Titulatura sa a fost schimbată, din nou, în aprilie 1996, când, prin apariţia Legii Arhivelor Naţionale, filiala devine direcţie judeţeană, sub denumirea de Direcţia Judeţeană Olt a Arhivelor Naţionale. Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.

În ceea ce priveşte Filiala Slatina a Arhivelor Statului, chiar dacă oficial a fost înfiinţată la 1 iunie 1953, activitatea propriu-zisă a început la 15 mai 1954 prin numirea doamnei Măndoiu Eugenia ca director, conform ordinului M.A.I. nr. 1527 din acea dată.
Era subordonată Arhivelor Statului Piteşti, de la care primea instrucţiuni şi îndrumări, iar activitatea acestei filiale constă – după cum se preciza într-un document – în controlul şi depistarea arhivelor de orice natură pe care le posedă instituţiile de stat, întreprinderile de orice fel şi organizaţiile economice din cuprinsul oraşului şi Raionului Slatina, Raionului Potcoava şi Drăgăneşti-Olt.
Prin preluări şi donaţii succesive şi prin aducerea în anul 1988 a arhivei existente în depozitul de la Caracal, s-a ajuns ca la ora actuală să avem în depozitele direcţiei noastre 1039 de fonduri arhivistice, în cantitate totală de aproximativ 5000 de m.l. din perioada anilor 1575-2003. Din numărul total de fonduri existente la ora actuală menţionăm 276 de fonduri administrative, 258 de fonduri şcolare, 87 de fonduri financiare, 45 de fonduri agricole etc.
Printre cele mai vechi şi mai de seamă instituţii de la care s-au păstrat documente de mare valoare, se află cele ecleziastice, între care se numără mănăstirile din Brâncoveni, Seaca, Călui, Clocociov, Strehareţ, Hotărani şi Plăviceni, sau altele care, deşi situate în alte părţi ale ţării, au avut proprietăţi în judeţele Olt şi Romanaţi.
Pe lângă valoroasele fonduri şi colecţii, direcţia dispune şi de o bibliotecă documentară care cuprinde peste 10.000 de publicaţii, printre acestea găsindu-se şi câteva zeci de cărţi vechi româneşti, religioase, tipărite în secolele XVIII-XIX. Având o bogată literatură social-politică, enciclopedică şi istorică, această bibliotecă oferă un minimum necesar pentru bibliografia solicitată în cercetarea ştiinţifică, punând la dispoziţia solicitanţilor, prin sala de studiu, numeroase lucrări de specialitate.
Sala de studiu reprezintă o interfaţă a relaţiei dintre Arhive şi societate, aici găsindu-şi expresia în modul cel mai direct raţiunea de existenţă a instituţiei noastre. De-a lungul timpului aici au desfăşurat cercetări numeroşi oameni de ştiinţă, profesori, studenţi şi elevi, în multe cazuri rezultând lucrări remarcabile, unele dintre ele deschizând drumuri noi în diverse domenii.
Acest gen de activitate este însă completat de multe altele, între care valorificarea informaţiilor din documente pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor se înscrie ca o prioritate. Mai puţin pregnantă până în 1989, ea a devenit o prioritate, având în vedere transformările social-economice şi politice ale societăţii româneşti şi apariţia legilor reparatorii în raport cu abuzurile comise de regimul comunist.
Instituţiei noastre i s-au adresat, începând cu anul 1991, aproape 45.000 de cetăţeni, care au solicitat eliberarea unor documente pentru a demonstra o serie de drepturi patrimoniale, salariale, şcolare etc., ceea ce a solicitat din plin personalul nostru, destul de puţin în raport cu nevoile reale ale momentului şi cu dotările, din păcate, nici astăzi în acord cu necesarul.
Pe aceeaşi linie, a relaţiei arhive-societate, o preocupare majoră a arhiviştilor direcţiei judeţene, a constituit-o valorificarea informaţiilor din documente prin realizarea unor studii şi comunicări prezentate la diverse simpozioane şi sesiuni ştiinţifice, cele mai multe publicate ulterior în reviste de specialitate.