Vaslui

CONTACT

Şef serviciu: Ancuţa-Maria TRUICĂ
Adresa: Vaslui, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud. Vaslui
Telefon: 0235/303.258
Fax: 0235/303.258
E-mail: vaslui@arhivelenationale.ro

Program Relații cu Publicul:

Luni-Joi: 8.30-16.00, Vineri 8.30-13.00

Program Sala de Studiu:

Luni-Miercuri: 8.30-15.30

E-mail Sala de studiu: salastudiu.vaslui@arhivelenationale.ro
Audienţe şef serviciu: Marţi, Joi: 8.30-12.30


NOUTĂȚI
Niciun articol găsit.

Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare de către serviciul judeţean Vaslui – 2018

INVENTARE ONLINE
Administratia Financiara A Judetului Falciu (1913-1950) noiembrie 14, 2017
Administratia Financiara A Judetului Falciu 1913-1950 noiembrie 14, 2017
Administratia Financiara A Judetului Tutova (1907-1950) noiembrie 14, 2017
Administratia Financiara A Judetului Tutova 1907-1950 noiembrie 14, 2017
Administratia Financiara A Judetului Vaslui (1924-1950) noiembrie 14, 2017
Administratia Financiara A Judetului Vaslui 1924-1950 noiembrie 14, 2017
Camera Agricola A Judetului Falciu (1932-1950) noiembrie 14, 2017
Camera Agricola A Judetului Falciu 1932-1950 noiembrie 14, 2017
Camera Agricola A Judetului Tutova (1931-1950) noiembrie 14, 2017
Camera Agricola A Judetului Tutova 1931-1950 noiembrie 14, 2017
Camera Agricola A Judetului Vaslui 1931-1949 noiembrie 14, 2017
Consilieratul Agricol Al Judetului Tutova 1919-1930 noiembrie 14, 2017
Consilieratul Agricol Al Judetului Falciu 1919-1930 noiembrie 14, 2017
Consilieratul Agricol Al Judetului Vaslui 1918-1930 noiembrie 14, 2017
Inspectoratul Agricol Al Judetului Tutova 1908-1930 noiembrie 14, 2017
Prefectura Judetului Tutova 1859-1950 noiembrie 14, 2017
Prefectura Judetului Vaslui 1862-1950 noiembrie 14, 2017
Serviciul Agricol Al Judetului Tutova 1931-1938 noiembrie 14, 2017
Serviciul Agricol Al Judetului Vaslui 1932-1939 noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Comunei Arsura 1949-1988 noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Comunei Avramesti 1949-1967 noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Comunei Bacani 1948-1969 noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Comunei Bacesti 1913-1968 noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Comunei BANCA 1090-1968 noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Comunei Basesti 1950-1967 noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Comunei Corodesti 1946-1968 noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Comunei Murgeni 1941-1968 noiembrie 14, 2017
Sfatul Popular Al Raionului Murgeni 1950-1960 noiembrie 14, 2017

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

“E interesant rolul pe care-l joacă Vasluiul în epoca mai veche din istoria Moldovei.. Dacă ar fi să ne gândim la aşezarea sa (…) am înţelege în parte măcar, cum de el joacă rolul de a doua capitală a Moldovei, înainte ca Iaşii să fi avut acest rol…” (Vasile Pârvan).

În baza Decretului 17/1951 si H.C.M. 472/1951 s-a înfiinţat la Bârlad – Secţia Regionala a Arhivelor Statului, cu filiale la Vaslui şi Huşi – devenită la scurt timp Serviciul Regional. Depozitele din Huşi şi Vaslui, constituite în cursul anilor 1952-1953, ca urmare a reorganizării administrative din septembrie 1952, trec în subordinea Serviciului Regional al Arhivelor Statului Iaşi, iar din 1956, ca urmare a desfiinţării regiunii si Filiala din Bârlad va avea aceeaşi subordonare.
Din 1968, ca urmare a noii organizări administrativ-teritoriale s-a înfiinţat Filiala Judeţeană Vaslui a Arhivelor Statului , desfiinţându-se filialele din Huşi şi Bârlad, dar cu sediul în Bârlad pâna în 1973, când materialul arhivistic din depozitele de la Huşi şi Bârlad sunt aduse la Vaslui.
În toamna anului 1979 se termina construcţia noului sediu din str. M. Kogalniceanu nr. 2, unde functionează ţi astăzi.
Din aprilie 1996, Filiala judeţeana Vaslui, în conformitate cu Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, Capitolul VII, art. 36, devine Direcţia judeţeana a Arhivelor Naţionale Vaslui. Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.

În peste o jumatate de secol de existenţă a instituţiei personalul, format din arhivişti şi arhivari, a pregătit şi preluat în depozite, de-a lungul anilor, 5199,25 m.l. de documente reprezentand 1024 de fonduri arhivistice: prefecturile judeţelor Fălciu, Tutova, Vaslui, primăriile oraşelor Vaslui, Bârlad, Fălciu, preturile, primăriile comunale, Epitropia Casei Obştei târgului Bârlad, fonduri judecătoreşti- Tribunalele judeţelor Vaslui, Fălciu, Tutova, Judecătoriile urbane, rurale şi mixte, notariatele raionale, parchetele tribunalelor, Curtea cu Juri a judeţului Fălciu, fonduri economice – unităţi industriale, agricole, comerciale, camerele de comerţ şi industrie, consilieratele şi camerele agricole, I.A.S.-uri, fonduri de credit, instituţii bancare – B.N.R. sucursalele Vaslui şi Bârlad, Banca de Investiţii Bârlad, Banca Comerţului Huşi, Banca Moldovei de Jos etc., fonduri şcolare – inspectoratele şcolare din judeţele Vaslui, Fălciu şi Tutova, licee, şcoli primare şi gimnaziale, fonduri sanitare – Spitalele Bârlad, Huşi, Serviciile Sanitare ale judeţelor, fonduri ecleziastice – Episcopia Huşilor, protoierii şi parohii.
Informaţiile existente în fondurile arhivistice sunt întregite de cele din colecţiile de documente pe care le detinem. Cele peste 1800 de documente din perioada 1448 -1973 provin din donaţii. Cea mai importantă colecţie intitulată ”Alexandru Ursăcescu” ,după numele donatorului, cuprinde şi cele mai vechi documente, din 1448, de la domnitorul Moldovei Petru al II- lea.
Colecţia de stare civilă cuprinde mitricele de la parohiile din oraşe (1832-1864) şi registrele de stare civilă de la primăriile comunale şi orăşeneşti (1865-1900).
Cele 620 de planuri din perioada 1913-1949 se referă la delimitări, parcelări şi exproprieri de moşii din fostele judeţe Vaslui, Tutova şi Fălciu.
Păstrăm o colecţie de 120 de matrice sigilare din perioada 1843-1968 provenite de la unităţi economice, administrative şi învăţământ. Biblioteca documentară cuprinde 5300 de cărţi şi periodice.

Una dintre preocupările constante ale arhiviştilor Serviciului judeţean al Arhivelor Naţionale Vaslui a reprezentat-o valorificarea informaţiilor istorico-ştiinţifice existente in materialul documentar propriu, aceste preocupări materializandu-se în articole, referate, mese rotunde pe diverse teme, interviuri si expoziţii foto-documentare.
Fondurile arhivistice, colecţiile de documente şi de planuri, matricele sigilare cât şi publicaţiile aflate în administrarea Serviciului Judeţean Vaslui al Arhivelor Naţionale pot fi consultate la sala de studiu zilnic între orele 8.30-15.30 în conformitate cu prevederile Legii 16/1996 a Arhivelor Naţionale.