Vrancea

CONTACT

Şef serviciu: Petru OBODARIU
Adresa: Focşani, Str. Dimitrie Cantemir nr. 19, cod 620098, jud. Vrancea
Telefon/ Fax: 0237/ 613.712
E-mail: vrancea@arhivelenationale.ro
Program Sala de studiu: Luni-Joi: 8.30-14.30
E-mail Sala de studiu: salastudiu.vrancea@arhivelenationale.ro
Program Relaţii cu publicul: Luni-Miercuri: 8.30-16.30, Joi: 10.00-18.30, Vineri: 8.30-14.00

Telefon Ghișeu Relații cu Publicul: 0237 207298

Audienţe şef serviciu: Marţi, Joi: 12.00-14.00


NOUTĂȚI
Niciun articol găsit.

Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare de către serviciul judeţean Vrancea

INVENTARE ONLINE
Comitetul Judetean Al PCR Vrancea (1968-1989) septembrie 22, 2017
Comitetul Raional De Partid Focsani (1950-1968) septembrie 22, 2017

SCURT ISTORIC ȘI INFORMAȚII DESPRE FONDURILE DE ARHIVĂ

Serviciul Judeţean Vrancea al Arhivelor Naţionale a luat fiinţă la 1 august 1951 ca urmare a H.C.M. 472/1951 şi deciziei M.A.I. nr. 278/05.06.1951 sub numele de Secţia Regională a Arhivelor Statului Putna, ea funcţionând până la 6 octombrie acelaşi an în sediul Sfatului Popular al Regiunii Putna, având ca teritoriu de activitate raioanele Focşani, Adjud, Panciu, Tecuci şi Vrancea.
Primul salariat a fost Constantin Gonceariu, directorul unităţii, care s-a confruntat cu lipsa de spaţiu şi personal, dar şi cu marea responsabilitate de a strânge fondul documentar aflat la instituţiile publice.La 16 august 1951 primeşte un local cu doar două încăperi iar la 1 septembrie este angajat un arhivist-şef. La sfârşitul lunii septembrie 1952, sub denumirea de Filiala Arhivelor Statului Focşani, intră în subordinea Secţiei Regionale Bârlad, apoi din februarie 1956 în subordinea Serviciul Regional Galaţi până în 1968.

Primul sediu cu doar două încăperi a fost în str. N. Titulescu, apoi pe str. Tăbăcari, apoi pe str. G. Şonţu (în prezent sediu al Jandarmeriei), iar actualul sediu îl ocupă după cutremurul din 1977. Acest sediu a fost construit la 1881 şi în el a funcţionat Gimnaziul, mai apoi Liceul „Unirea” precum şi alte instituţii, clădirea necesitând reparaţii capitale după cutremurele din 1986 şi 1991.

Instituţia deţine un număr de peste 500 de fonduri şi colecţii însumând peste 3000 m.l. de arhivă.
Dintre fondurile documentare deţinute amintim pe cele mai importante: Colecţia de Documente din anii 1502-1958 cu informaţii valoroase privind obştea din Vrancea, Prefectura jud.Putna, Magistratul oraşului Focşani-Ţara Românească, Eforia oraşului Focşani-Moldova, Primăria oraşului Focşani, Tribunalul Jud.Putna, Camera de Comerţ şi Industrie, Camera de Agricultură Putna, Consilieratul Agricol Putna, fondurile fostelor preturi şi raioane.
De asemenea biblioteca documentară deţine cărţi de patrimoniu naţional printre care amintim: L’origine del Danubio – apărută la 1684, Memoires du Chevalier de Beujeu (1700), Memoires de messire Phillipe de Commines (1747), Histoire de la Moldavie et de la Valachie (1785) sau cele 68 de volume Oeuvres completes de Voltaire din 1785, toate salvate de la D.C.A în anii ’50 de către Constantin Gonceariu.