eVITALA

Consolidarea capacității Arhivelor Naționale de furnizare a serviciilor publice (eVITALA)
Cod proiect: MySMIS 127024/SIPOCA 597
Beneficiar: Arhivele Naționale

   Obiectivul general al proiectului

 

Proiectul vizează consolidarea capacității Arhivelor Naționale de furnizare a serviciilor publice, prin simplificare și modernizare normativă și de infrastructură.

Prin implementare se urmărește creșterea capacității instituționale a Arhivelor Naționale (ANR) de a-și îndeplini atribuțiile prevăzute de lege în ceea ce privește oferirea condițiilor pentru accesibilitatea materialului arhivistic de patrimoniu. Prin atingerea obiectivelor din proiect, ANR va asigura un cadru normativ care va facilita la nivelul tuturor instituțiilor din România posibilitatea de a-și păstra evidența arhivistică și sub formă electronică și să folosească în mod legal această evidentă în procesele arhivistice impuse de lege, inclusiv în ceea ce priveste transferul arhivelor permanente către ANR. Beneficiarii direcți ai informațiilor deținute de ANR (personal propriu, persoane fizice, instituții, organizații private) vor fi avantajați de implementarea proiectului, atât prin furnizarea de conținut (diseminarea online a evidenței fondurilor și colecțiilor deținute, cu toate avantajele ce decurg din folosirea tehnologiei informației), prin acțiuni în vederea asigurării condițiilor de păstrare și conservare a documentelor, cât și prin noi normative, menite să clarifice aspecte insuficient sau deloc reglementate, referitoare la protecția datelor personale în documentele de arhivă, refolosirea informațiilor arhivistice, copyright etc.

 


Obiectivele specifice ale proiectului:

 

1. Sistematizarea și simplificarea fondului activ al legislației prin elaborarea unor norme metodologice în aplicarea Legii Arhivelor, pentru transformarea digitală a evidenței arhivistice.
2. Simplificare procedurală și reducere a birocrației prin elaborarea unui regulament de acces la cercetare și a 2 proceduri subsecvente.
3. Reducerea poverii administrative pentru cetățeni și organizații prin accesibilizarea online a instrumentelor de evidență arhivistică, stabilirea de criterii pentru digitalizarea de acces și înlocuire.
4. Dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților personalului din Arhivele Naționale, prin organizarea de instruiri privind normativele întocmite și folosirea optima a instrumentelor informatice pentru exploatarea conținutului informațional furnizat în proiect.
5. Sprijinirea dezvoltării la nivel local prin elaborarea și adoptarea unui plan de acțiune pentru creșterea calității serviciilor de conservare, depozitare și acces la sediile ANR în scopul creșterii calității serviciilor publice oferite de structurile teritoriale (județene și din Municipiul București) ale Arhivelor Naționale.

 

Rezultate de proiect preconizate:

 

1. Un proiect de act normativ sistematizat (normă metodologică de aplicare a Legii Arhivelor), în domeniul administrării electronice a arhivelor elaborat.
2. Un regulament de acces la arhive și 2 proceduri interne (de evidență și de operare informatică) întocmite, aprobate și diseminate.
3. O bază de date cuprinzând conținutul instrumentelor de evidență a arhivei aflate în păstrarea Arhivelor Naționale disponibilă online.
4. Un document procedural cuprinzând criterii de fundamentare a deciziei de digitalizare a arhivei elaborat, aprobat și diseminat.
5. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților pentru 300 persoane din personalul Arhivelor Naționale privind aplicarea noilor reglementări, a administrării electronice a documentelor, precum și în privința mecanismelor informatice de regăsire a informației de arhivă online.
6. Un plan de acțiune pentru creșterea calității serviciilor de conservare, depozitare și acces la sediile ANR teritoriale elaborat și adoptat.

 

Data începerii și finalizării proiectului

 

Durata de implementare a proiectului  este de 22 luni (11 noiembrie 2019—10 septembrie 2021), iar valoarea totală a proiectului este 8.604.820,18 lei, din care 7.226.660,44 lei - contribuția Uniunii Europene din Fondul Social European și 1.378.159,74 lei - cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS 127024/SIPOCA 597
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.Site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.