Relații cu publicul

Instituţia Arhivelor Naţionale ale României are în componenţă 43 de structuri care oferă servicii în privinţa eliberării de extrase şi copii ale actelor aflate în administrare. Pentru eliberarea de acte deţinute de Arhivele Naţionale ale României vă puteţi adresa:

În Bucureşti:
 Biroul Relaţii cu Publicul  din cadrul Serviciului Arhive Naționale Istorice Centrale al Arhivelor Naţionale (șef birou: Rodica NEAGU)
 Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naționale (șef serviciu: Marcel VARGA)
 Biroul Judeţean Ilfov al Arhivelor Naţionale (șef birou: dr. Cristina Dina ȚINEGHE)

Pentru celelalte judeţe accesaţi pagina dedicată arhivelor judeţene.

Cererile pentru eliberarea actelor vor fi depuse la Biroul de Relaţii cu Publicul al serviciului/biroului teritorial care are în administrare documentele. 

Exemplu: Pentru eliberarea de acte de proprietate ale unor terenuri aflate pe raza judeţului Constanţa vă veţi adresa Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale.

Biroul Relații cu Publicul din cadrul Serviciului Arhive Naționale Istorice Centrale

Ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul:
Bd. Regina Elisabeta 49, sector 5, București (accesul la ghișeu se face prin str. Gutenberg)

Program:

Luni, Marți și Joi: 8.30-12.30; 13.00-16.30

Miercuri: 8.30-12.30; 13.00-18.30

Vineri: 8.30-12.30

Programul de audiențe al șefului Biroului Relații cu Publicul (Rodica Neagu) este în ziua de joi, între orele 10.00 și 13.00.
Precizăm că înscrierea în audiență se face cu cel puțin trei zile înainte, la numărul de telefon: 0040-21-313 92 95.

Persoanele fizice şi juridice se pot adresa Biroului Relaţii cu Publicul prin poştă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicupublicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon: 021/313 92 95, 021/314 43 31 (numai pentru informații referitoare la cereri).

Pentru celelalte judeţe accesaţi pagina dedicată arhivelor judeţene.


Rodica NEAGU - șef birou


Vă aducem la cunoștință că ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul din Bd. Regina Elisabeta 49  va fi închis în perioada 18 decembrie 2019-03 ianuarie 2020.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa Biroului Relații cu Publicul prin poștă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicu publicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon 021/313 92 95, 021/314 43 31 (doar pentru informații referitoare la cereri).

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Vă aducem la cunoștință că ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul din Bd. Regina Elisabeta 49 va fi închis în ziua de miercuri, 27 noiembrie 2019, între orele 17.00-18.30.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa Biroului Relații cu Publicul prin poștă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicu publicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon 021/313 92 95, 021/314 43 31 (numai pentru informații referitoare la cereri).

Vă aducem la cunoștință că ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul din Bd. Regina Elisabeta 49 va fi închis în ziua de miercuri, 30 octombrie 2019, între orele 17.00-18.30.

Persoanele fizice şi juridice se pot adresa Biroului Relaţii cu Publicul prin poştă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicupublicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon: 021/313 92 95, 021/314 43 31 (numai pentru informații referitoare la cereri).

Vă aducem la cunoștință că ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul din Bd. Regina Elisabeta 49 va fi închis în ziua de miercuri, 25 septembrie 2019, între orele 17.00-18.30.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa Biroului Relații cu Publicul prin poștă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicu publicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon 021/313 92 95, 021/314 43 31 (numai pentru informații referitoare la cereri).

 

Vă aducem la cunoștință că ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul din Bd. Regina Elisabeta 49 va fi închis în ziua de miercuri, 28 august 2019, între orele 17.00-18.30.

 

Persoanele fizice şi juridice se pot adresa Biroului Relaţii cu Publicul prin poştă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicupublicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon: 021/313 92 95, 021/314 43 31 (numai pentru informații referitoare la cereri).

Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Serviciului Arhive Naționale Istorice Centrale (SANIC) al Arhivelor Naţionale are următoarele atribuţii:

 • Îndrumarea cetăţenilor în privinţa tuturor aspectelor referitoare la eliberarea unor acte deţinute de birourile SANIC ce administrează depozite de documente; 
 • Îndrumarea cetăţenilor în privinţa altor instituţii deţinătoare de arhivă care au în administrare actele solicitate de aceştia, în cazul în care acestea nu se află în gestiunea birourilor SANIC ce administrează depozite de documente;
 • Primirea şi înregistrarea cererilor de eliberare a unor acte aflate în administrarea birourilor SANIC ce administrează depozite de documente; 
 • Eliberarea actelor solicitate de cetăţeni.

Dacă doriţi să vi se elibereze documente aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale, cererea dumneavoastră trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

 • numele, prenumele şi adresa dumneavoastră, datele de stare civilă, eventual alte nume purtate anterior;
  obiectul solicitării;
 • date privind identificarea actului solicitat ( instituţia emitentă, persoana pe numele căreia s-a emis actul, data emiterii, localitatea, eventual numărul actului, etc.);
 • scopul în care se solicită actul;
 • calitatea în care se solicită actul (descendent sau reprezentant legal) în cazul în care nu sunteţi titularul actului respectiv.
  Calitatea se va dovedi prin înscrisuri (acte de stare civilă, certificat de moştenitor, act de proprietate) sau prin declaraţie pe propria răspundere.

În situaţia în care vă adresaţi Biroului Relaţii cu Publicul prin mandatar, în cerere se va specifica acest lucru şi se va anexa procura notarială sau împuternicirea avocaţială.
Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii aparţinând statelor care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, procurile vor fi autentificate, respectiv supralegalizate de către reprezentanţele diplomatice române din statele respective.
Pentru procurile întocmite în statele semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, se vor aplica dispoziţiile acestei convenţii, în sensul suprimării cerinţei supralegalizării, precum şi dispoziţiile prevăzute de legislaţia românească.

În cazul în care deţineţi copii ale actului solicitat sau documente care fac referire la actul solicitat vă rugăm să le anexaţi la cererea depusă pentru a facilita rezolvarea cererii.

Acte autentificate - transcrise Tribunalul Ilfov iulie 16, 2019
Alte solicitari iulie 16, 2019
Comisia Mixta Romano-Bulgara_ declaratii si situatii de avere iulie 16, 2019
Comisia Mixta Romano-Bulgara_ dosare de colonizare iulie 16, 2019
Comisia Mixta Romano-Bulgara_ recolte iulie 16, 2019
Decrete expropriere iulie 16, 2019
Exproprieri mosii in baza Decretului nr. 83/1949 iulie 16, 2019
Exproprieri mosii în baza Legii nr. 187/1945 iulie 16, 2019
Recensamantul din anul 1948 iulie 16, 2019
Reformele Agrare din anii 1864,1921,1945 iulie 16, 2019
Refugiati din Ardealul de Nord si deportati in Transnistria iulie 16, 2019
Sentinte sau dosare de la Tribunalul Ilfov iulie 16, 2019
Vechime In Munca iulie 16, 2019

Pentru eliberarea actelor deţinute de Aparatul Propriu al Arhivelor Naţionale:

-vă puteţi adresa personal la Biroul Relaţii cu Publicul din bd. Regina Elisabeta 49, sector 5 (accesul se face prin str. Gutenberg);

Programul de lucru cu publicul: Luni, Marți și Joi: 8.30-12.30; 13.00-16.30

Miercuri: 8.30-12.30; 13.00-18.30 Vineri: 8.30-12.30 Telefon: 021/314.43.31 -puteţi trimite cererea prin poştă pe adresa B-dul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti; -puteţi trimite cererea prin e-mail, menţionând informaţiile enumerate mai sus pe adresa relatiicupublicul@arhivelenationale.ro. -prin portalul electronic de servicii al ANR. Pentru eliberarea actelor deţinute de celelalte structuri teritoriale ale Arhivelor Naţionale puteţi depune cererea la sediul direcţiei judeţene, o puteţi trimite prin poştă sau prin e-mail.

Taxa pentru identificarea, întocmirea şi eliberarea unui act legalizat este de 45 lei şi se achită numai la solicitarea instituţiei noastre. După identificarea actului, fiecărui petent i se comunică taxa şi modalitatea de plată, prin intermediul unei înştiinţări de plată ce se expediază la domiciliul acestuia. Sunt exceptate de la plata taxei pentru identificarea, întocmirea şi eliberarea unui act persoanele care solicită documente ce le sunt necesare pentru obţinerea drepturilor prevăzute de următoarele acte legislative: Legea 44/1994 şi Ordinul Ministerului de Interne 461/1995 – pentru obţinerea calităţii de veteran de război; Legea 9/ 1998, modificată şi completată prin Legea 97/2005- privind compensaţiile cetăţenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria; Legea 309/2002 şi Ordonanţa Guvernului 438/ 2003 – privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; Legea 290/2003 modificată şi completată prin Legea 171/ 2006 - privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 214/1999 - privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive ; Hotărârea Guvernului 1550/2004 şi Legea 78/2005 - privind recalcularea pensiilor din sistemul din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale.

Există două modalităţi de a obţine actele solicitate, şi anume:

 • actele solicitate se eliberează personal solicitantului (pe baza buletinului/ cărţii de identitate) sau împuternicitului legal (pe baza procurii legalizate sau împuternicirii avocaţiale) la Biroul de Relaţii cu Publicul unde a fost depusă cererea;
 • actele solicitate se expediază prin poştă la domiciliul solicitantului.

Principalele documente care pot fi obţinute prin Biroul Relaţii cu Publicul din Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale (SANIC) al ANR:

 • acte de vânzare-cumpărare, donaţii, testamente, contracte de construcţie autentificate sau transcrise la Tribunalul Ilfov Secţia Notariat până în anul 1952;
 • sentinţe sau decizii emise de Tribunalul Ilfov, Curtea de Apel Bucureşti, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, până în anul 1952;
 • decrete emise de către Prezidiul Marii Adunări Naţionale sau de către Consiliul de Stat privind exproprierea unor imobile;
 • extrase din tabele cu locuitorii împroprietăriţi în baza Reformelor Agrare din 1864, 1921, 1945;
 • fişe de definitivare şi procese-verbale de predare-primire a bunurilor ce au fost expropriate în 1945 şi 1949 – se referă la moşiile, din mediul rural, ce depăşesc suprafaţa de 50 hectare;
 • extrase din borderourile întocmite la Recensământul din anul 1948;
 • fişe ale refugiaţilor din Transilvania de Nord;
 • extrase din tabelele cu persoanele deportate în Transnistria;
 • declaraţii şi situaţii de avere, dosare de colonizare pentru persoanele refugiate din Cadrilater;
 • certificate privind situaţia militară a persoanelor ce au efectuat stagiul militar la detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii;
 • certificate pentru persoanele care au activat în legiunile de jandarmi;
 • certificate privind drepturile salariale cuvenite şi în mod expres sporurile primite necesare pentru recalcularea pensiei.