Relații cu publicul

Instituţia Arhivelor Naţionale ale României are în componenţă 43 de structuri care oferă servicii în privinţa eliberării de extrase şi copii ale actelor aflate în administrare. Pentru eliberarea de acte deţinute de Arhivele Naţionale ale României vă puteţi adresa:

În Bucureşti:
 Biroul Relaţii cu Publicul  din cadrul Serviciului Arhive Naționale Istorice Centrale al Arhivelor Naţionale (șef birou: Rodica NEAGU)
 Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naționale (șef serviciu: Marcel VARGA)
 Biroul Judeţean Ilfov al Arhivelor Naţionale (șef birou: dr. Cristina Dina ȚINEGHE)

Pentru celelalte judeţe accesaţi pagina dedicată arhivelor judeţene.

Cererile pentru eliberarea actelor vor fi depuse la Biroul de Relaţii cu Publicul al serviciului/biroului teritorial care are în administrare documentele. 

Exemplu: Pentru eliberarea de acte de proprietate ale unor terenuri aflate pe raza judeţului Constanţa vă veţi adresa Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale.

Biroul Relații cu Publicul din cadrul Serviciului Arhive Naționale Istorice Centrale

Ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul:
Bd. Regina Elisabeta 49, sector 5, București (accesul la ghișeu se face prin str. Gutenberg)

Program:

Luni, Marți și Joi: 8.30-12.30; 13.00-16.30

Miercuri: 8.30-12.30; 13.00-18.30

Vineri: 8.30-12.30

Programul de audiențe al șefului Biroului Relații cu Publicul (Rodica Neagu) este în ziua de joi, între orele 10.00 și 13.00.
Precizăm că înscrierea în audiență se face cu cel puțin trei zile înainte, la numărul de telefon: 0040-21-313 92 95.

Persoanele fizice şi juridice se pot adresa Biroului Relaţii cu Publicul prin poştă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicupublicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon: 021/313 92 95, 021/314 43 31 (numai pentru informații referitoare la cereri).

Pentru celelalte judeţe accesaţi pagina dedicată arhivelor judeţene.


Componenţa Biroului Relaţii cu Publicul:
- Rodica NEAGU - șef birou
- Otilia-Elena DODOŢ - consilier asistent
- Jenica CORCAN - consilier asistent
- Carmen Marioara MARINESCU - consilier asistent
- Carmen Marina CIOBĂNESCU - inspector asistent
- Steluţa MOLDOVEANU - inspector asistent
- Liliana Mariana FLOREA - referent principal


Vă aducem la cunoștință faptul că în ziua de 14 iunie 2019ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul din București, Bd. Regina Elisabeta 49 va fi închis în vederea efectuării deratizării.

 

Persoanele fizice şi juridice se pot adresa Biroului Relaţii cu Publicul prin poştă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicupublicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon: 021/313 92 95, 021/314 43 31 (numai pentru informații referitoare la cereri).

 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Vă aducem la cunoștință că ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul din Bd. Regina Elisabeta 49 va fi închis în ziua de miercuri, 22 mai 2019, între orele 17.00-18.30.

 

Persoanele fizice şi juridice se pot adresa Biroului Relaţii cu Publicul prin poştă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicupublicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon: 021/313 92 95, 021/314 43 31 (numai pentru informații referitoare la cereri).

Vă aducem la cunoştinţă faptul că  în ziua de 24.05.2019, Biroul de Relații cu Publicul  din Sediul Central al Arhivelor Naţionale, din Bd. Regina Elisabeta 49, sector 5, București, va fi închis în vederea dezinsecției şi deratizării.

 

În perioada în care ghişeul va fi închis, vă rugăm să ne transmiteţi cererile dumneavoastră prin:

Poştă – pe adresa Bd. Regina Elisabeta 49, sector 5, București.
E-mail – pe adresa relatiicupublicul@arhivelenationale.ro

Portal electronic – portal.arhivelenationale.ro

 

Cerându-vă scuze pentru eventualele neplăceri create, vă mulțumim pentru înțelegere!

Vă aducem la cunoștință că ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul din Bd. Regina Elisabeta 49 va fi închis în ziua de miercuri, 27 martie 2019, între orele 17.00-18.30.

 

Persoanele fizice şi juridice se pot adresa Biroului Relaţii cu Publicul prin poştă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicupublicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon: 021/313 92 95, 021/314 43 31 (numai pentru informații referitoare la cereri).

Vă aducem la cunoștință că ghișeul de primiri cereri și eliberări acte al Biroului Relații cu Publicul din Bd. Regina Elisabeta 49 va fi închis în ziua de miercuri, 20 februarie 2019, între orele 17.00-18.30.

 

Persoanele fizice şi juridice se pot adresa Biroului Relaţii cu Publicul prin poştă, pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, prin e-mail: relatiicupublicul@arhivelenationale.ro, pe portalul electronic: portal.arhivelenationale.ro, sau la numerele de telefon: 021/313 92 95, 021/314 43 31 (numai pentru informații referitoare la cereri).

Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Serviciului Arhive Naționale Istorice Centrale (SANIC) al Arhivelor Naţionale are următoarele atribuţii:

 • Îndrumarea cetăţenilor în privinţa tuturor aspectelor referitoare la eliberarea unor acte deţinute de birourile SANIC ce administrează depozite de documente; 
 • Îndrumarea cetăţenilor în privinţa altor instituţii deţinătoare de arhivă care au în administrare actele solicitate de aceştia, în cazul în care acestea nu se află în gestiunea birourilor SANIC ce administrează depozite de documente;
 • Primirea şi înregistrarea cererilor de eliberare a unor acte aflate în administrarea birourilor SANIC ce administrează depozite de documente; 
 • Eliberarea actelor solicitate de cetăţeni.

Dacă doriţi să vi se elibereze documente aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale, cererea dumneavoastră trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

 • numele, prenumele şi adresa dumneavoastră, datele de stare civilă, eventual alte nume purtate anterior;
  obiectul solicitării;
 • date privind identificarea actului solicitat ( instituţia emitentă, persoana pe numele căreia s-a emis actul, data emiterii, localitatea, eventual numărul actului, etc.);
 • scopul în care se solicită actul;
 • calitatea în care se solicită actul (descendent sau reprezentant legal) în cazul în care nu sunteţi titularul actului respectiv.
  Calitatea se va dovedi prin înscrisuri (acte de stare civilă, certificat de moştenitor, act de proprietate) sau prin declaraţie pe propria răspundere.

În situaţia în care vă adresaţi Biroului Relaţii cu Publicul prin mandatar, în cerere se va specifica acest lucru şi se va anexa procura notarială sau împuternicirea avocaţială.
Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii aparţinând statelor care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, procurile vor fi autentificate, respectiv supralegalizate de către reprezentanţele diplomatice române din statele respective.
Pentru procurile întocmite în statele semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, se vor aplica dispoziţiile acestei convenţii, în sensul suprimării cerinţei supralegalizării, precum şi dispoziţiile prevăzute de legislaţia românească.

În cazul în care deţineţi copii ale actului solicitat sau documente care fac referire la actul solicitat vă rugăm să le anexaţi la cererea depusă pentru a facilita rezolvarea cererii.

Acte de la Tribunalul Ilfov - Secția Notariat august 11, 2017
Acte de la Tribunalul Ilfov - Dosare de succesiune, Sentințe august 11, 2017
Alte solicitări august 11, 2017
Comisia Mixtă Româno-Bulgară - Declarații și situații de Avere august 11, 2017
Comisia Mixta Româno-Bulgară - Dosare de colonizare august 11, 2017
Comisia Mixta Româno-Bulgară - Recoltele abandonate august 11, 2017
Decrete de expropriere august 11, 2017
Exproprieri în baza decretului 83/1949 august 11, 2017
Exproprieri în baza Legii 187/1945 august 11, 2017
Recensămantul din anul 1948 august 11, 2017
Reformele Agrare din 1864, 1921, 1945 august 11, 2017
Refugiați din Ardealul de Nord și deportați în Transnistria august 11, 2017
Stagiu Militar la Direcția Generală a Serviciului Muncii august 11, 2017
Vechime în muncă august 11, 2017

Pentru eliberarea actelor deţinute de Aparatul Propriu al Arhivelor Naţionale:

-vă puteţi adresa personal la Biroul Relaţii cu Publicul din bd. Regina Elisabeta 49, sector 5 (accesul se face prin str. Gutenberg);

 

Programul de lucru cu publicul: Luni, Marți și Joi: 8.30-12.30; 13.00-16.30

Miercuri: 8.30-12.30; 13.00-18.30

Vineri: 8.30-12.30

Telefon: 021/314.43.31

 

-puteţi trimite cererea prin poştă pe adresa B-dul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti;

-puteţi trimite cererea prin e-mail, menţionând informaţiile enumerate mai sus pe adresa relatiicupublicul@arhivelenationale.ro.

-prin portalul electronic de servicii al ANR.

 

Pentru eliberarea actelor deţinute de celelalte structuri teritoriale ale Arhivelor Naţionale puteţi depune cererea la sediul direcţiei judeţene, o puteţi trimite prin poştă sau prin e-mail.

Taxa pentru identificarea, întocmirea şi eliberarea unui act legalizat este de 45 lei şi se achită numai la solicitarea instituţiei noastre. După identificarea actului, fiecărui petent i se comunică taxa şi modalitatea de plată, prin intermediul unei înştiinţări de plată ce se expediază la domiciliul acestuia.
Sunt exceptate de la plata taxei pentru identificarea, întocmirea şi eliberarea unui act persoanele care solicită documente ce le sunt necesare pentru obţinerea drepturilor prevăzute de următoarele acte legislative:

 Legea 44/1994 şi Ordinul Ministerului de Interne 461/1995 – pentru obţinerea calităţii de veteran de război; 
 Legea 9/ 1998, modificată şi completată prin Legea 97/2005- privind compensaţiile cetăţenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria; 
 Legea 309/2002 şi Ordonanţa Guvernului 438/ 2003 – privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; 
 Legea 290/2003 modificată şi completată prin Legea 171/ 2006 - privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947; 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 214/1999 - privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive ; 
 Hotărârea Guvernului 1550/2004 şi Legea 78/2005 - privind recalcularea pensiilor din sistemul din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale.

Există două modalităţi de a obţine actele solicitate, şi anume:

 • actele solicitate se eliberează personal solicitantului (pe baza buletinului/ cărţii de identitate) sau împuternicitului legal (pe baza procurii legalizate sau împuternicirii avocaţiale) la Biroul de Relaţii cu Publicul unde a fost depusă cererea;
 • actele solicitate se expediază prin poştă la domiciliul solicitantului.

Principalele documente care pot fi obţinute prin Biroul Relaţii cu Publicul din Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale (SANIC) al ANR:

 • acte de vânzare-cumpărare, donaţii, testamente, contracte de construcţie autentificate sau transcrise la Tribunalul Ilfov Secţia Notariat până în anul 1952; 
 • sentinţe sau decizii emise de Tribunalul Ilfov, Curtea de Apel Bucureşti, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, până în anul 1952;
 • decrete emise de către Prezidiul Marii Adunări Naţionale sau de către Consiliul de Stat privind exproprierea unor imobile; 
 • extrase din tabele cu locuitorii împroprietăriţi în baza Reformelor Agrare din 1864, 1921, 1945; 
 • fişe de definitivare şi procese-verbale de predare-primire a bunurilor ce au fost expropriate în 1945 şi 1949 – se referă la moşiile, din mediul rural, ce depăşesc suprafaţa de 50 hectare; 
 • extrase din borderourile întocmite la Recensământul din anul 1948; 
 • fişe ale refugiaţilor din Transilvania de Nord; 
 • extrase din tabelele cu persoanele deportate în Transnistria; 
 • declaraţii şi situaţii de avere, dosare de colonizare pentru persoanele refugiate din Cadrilater; 
 • certificate privind situaţia militară a persoanelor ce au efectuat stagiul militar la detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii; 
 • certificate pentru persoanele care au activat în legiunile de jandarmi; 
 • certificate privind drepturile salariale cuvenite şi în mod expres sporurile primite necesare pentru recalcularea pensiei.